skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
248 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
621 Francois van Rotterdam en Matthia de Vlaming, schepenen van de stad ‘s-Hertogenbosch, verklaren dat Hendrick Meuwsen te Boekel bij de heer en Mr. Ewert Hendrick ‘s-Gravesande, als ontvanger van beursen van studenten, gesticht door wijlen Peteren Peelmans, een jaarlijkse erfrente van 20 gulden heeft afgekocht. Deze erfrente was op 11 augustus 1628 via een schepenbrief verkocht aan Daniel zoon van wijlen Willem Goijarts Jacobs wonende te Boekel, te betalen uit een hof, schuur, boomgaard en bouwland, groot circa 3 lopensate, gelegen te Boekel op ’t Laecken, een zijde Jan Willem Goijarts, andere zijde de gemene straat en nog twee percelen te Boekel. De originele brief is verloren gegaan. De afkoopsom is 480 gulden, inclusief 4 jaren achterstand. Hiermee zijn de onderpanden weer vrij gemaakt.
Persoon in schepenakte:
Hendrick
Jan Willem Goijarts
Francois van Rotterdam
Matthia de Vlaming
Hendrick Meuwsen
Willem Goijarts Jacobs
Datering:
29-12-1712
Pagina:
419-420
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
112
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
23 Joost Suermont wonende te Uden verkoopt aan Cornelis Verheij als een der blockmeesters van het Hinthamereijnt ten behoeve van de huisarmen van dat blok een jaarrente van 12 Carolus guldens. Die rente moet worden betaald uit het huis, schuur, hof en boomgaard met aangelegen landerijen, groot circa 9,5 vat zaad, gelegen te Uden, oostwaarts Jan Peter Thijssen, andere zijde de kerkhof, een eind mr. Willem Wijnnants, westwaarts den halven voetpat en St. Annaland. De jaarrente kan worden afgekocht voor 200 Carolus guldens. Als getuigen traden op Johan Davits van Oerle en Johan Schoolk, schepenen van ’s-Hertogenbosch.
Persoon in schepenakte:
Johan Davits van Oerle
Jan Peter Thijssen
Joost Suermont
Cornelis Verheij
Willem Wijnnants
Johan Schoolk
Datering:
20-12-1653
Pagina:
31-32
Soort akte:
Transport
Plaats:
’s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
112
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
53 Compareert Petronella Koosen weduwe Gerardus Janse van den Bogert, wonende binnen de stad voor schepenen en geeft te kennen dat door overlijden van Jan Janse van den Bogaard, broer van wijlen haar man; zij heeft drie kinderen met neme Elisabeth, Barbara en Catharina die nog minderjarig zijn en hen is met verdere erfgenamen een geringe erfenis aangekomen, waarin zich enige vaste goederen bevinden, welke door het grote aantal mede erfgenamen niet kunnen worden verdeeld en dus om erfenis te kunnen verdelen zal verkoop moeten plaatsvinden; ze doet verzoek bij de schepenen ten behoeve van haar kinderen. Tot voogden worden aangesteld Thomas Koosen, naaste bloedverwant en Willem van den Heuvel. naaste gebuur te Den Bosch; krijgen toestemming.
Persoon in schepenakte:
Gerardus Janse van den Bogert
Jan Janse van den Bogaard
Willem van den Heuvel
Petronella Koosen
Thomas Koosen
Datering:
30-1-1807
Pagina:
scan 00121-scan 00122
Soort akte:
Verzoek
Plaats:
’s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
52 Voor notaris Antonie Bolsius te ’s-Hertogenbosch compareren Petronella Koolen weduwe van Gerardus Jansen van den Bogert als moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen Elisabeth van den Bogert en Catharina van den Bogert, mitsgaders Ida van den Bogert en Johanna van den Bogert, meerderjarige jongedochters voor zich en zich sterk makend voor hun schoonzoon en zwager Magiel Werts gehuwd met Anna Maria van den Bogert; Maria Anna Pijnenburg weduwe Peter Sponsaart en Anna Maria Pijnenburg weduwe van Jan van de Goor, allen wonende binnen de stad machtigen Willem van den Heuvel, wonende mede alhier en Jan Paulus Pijnenburg, wonende te Vught om namens hun comparanten als erfgenamen van Jan Jansen van den Bogert, gewoond hebbende en overleden zijnde te Vorstenbosch om samen met mede erfgenamen de goederen te inventariseren, verdelen en eventueel te verkopen.
Persoon in schepenakte:
Gerardus Jansen van den Bogert
Anna Maria van den Bogert
Jan Jansen van den Bogert
Maria Anna Pijnenburg
Anna Maria Pijnenburg
Jan Paulus Pijnenburg
Elisabeth van den Bogert
Catharina van den Bogert
Ida van den Bogert
Johanna van den Bogert
Jan van de Goor
Willem van den Heuvel
Antonie Bolsius
Petronella Koolen
Magiel Werts
Peter Sponsaart
Datering:
17-12-1806
Pagina:
scan 00119-scan 00120
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS