skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
5.980 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
231 Verkoop perceel onder Mol
Voor mij notaris en getuigen verscheen Govert Hendricks gewezen borgemeester van Mol en zijn vrouw Cathelijn Ooms die ook hierbij aanwezig is en verklaren dat zij aan Jan Lenaerts en aan diens vrouw Beliken van Griensven en hun kinderen en kindskinderen en hun nakomelingen een stuk heiland hebben overgedragen gelegen aan het einde van de Bruggerdijk nabij de Vlasreep onder Mol, noordelijk belendend aan de gemeijnte, oostelijk aan Geert Moorkens, westelijk Joris Souwen, zuidelijk Henrick Magelschot. Ze doen afstand van alle rechten daarin. Aldus gedaan in Mol in aanwezigheid van Martinus van Esch en Adriaen Jacobs als getuigen op 4 juli 1662. Ondertekend: Govart Hendricks, dit merk + is van genoemde Cathelijn, Martin van Esch, quod attestor A. Grahame.
Persoon in schepenakte:
Beliken van Griensven
Martinus van Esch
Martin van Esch
Govert Hendricks
Cathelijn Ooms
Jan Lenaerts
Geert Moorkens
Joris Souwen
Henrick Magelschot
Adriaen Jacobs
Govart Hendricks
A. Grahame
Datering:
04-07-1662
Pagina:
278r
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
230 Vernadering
Voor mij notaris en getuigen verscheen Willem Roelofs van de Hagelaer en heeft verklaard dat Lenaert Willem Molenbroeck het land dat die van hem comparant heeft gekocht gehad, zowel te Berlicom als in Den Dungen gelegen, niet zal vernaderen en dat hij comparant dat land zal laten vernaderen (=overdragen) door Jan Huijbers zijnde zijn schoonzoon. Daarvoor verbindt de comparant zijn persoon en bezit. Aldus geschied in Den Dungen ten woonhuize van mij notaris en in aanwezigheid van Huijbert Hendrick Broeren en Mathijs Janssen Vooghs als getuigen op 28 december 1654. Ondertekend: Willem Roelofs, Jan Huijberts van Ghemert, Huijberte Hendrick Broeren, Mathijs Janssen Vooghts, quod attestor A. Grahame notaris.
Persoon in schepenakte:
Willem Roelofs van de Hagelaer
Jan Huijberts van Ghemert
Lenaert Willem Molenbroeck
Huijbert Hendrick Broeren
Mathijs Janssen Vooghs
Mathijs Janssen Vooghts
Jan Huijbers
Willem Roelofs
A. Grahame
Datering:
28-12-1654
Pagina:
277v
Soort akte:
Vernadering
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
229 Recht van overpad
Voor mij notaris en getuigen verscheen Anthonis Thomas oud ca. 84 jaar, Jan Hendricks de Weerdt oud 62 jaar, Lenaert Dircks oud 57 jaar, Mathijs Claessen Weijgergancks oud 48 jaar, Claes Aerts van der Aa oud 50 jaar en Mathijs Jan Delissen Weijgergancks oud 48 jaar, allen inwoners van Den Dungen en geloofwaardige getuigen en hebben op verzoek van de erfgenamen van Hendrick Peter Willems zaliger memorie het volgende verklaard. Het is de attestanten bekend dat zij zolang ze weten altijd hebben gezien dat de weg lopend vanaf het veldje bij het perceel van Hendrick Peter Willems dat die van Lambert Wouters had gekocht, altijd werd gebruikt om er over te rijden en vee te drijven etc. naast het erf van Jan Geraerts van Tongerloo en Niclaes Jan Dielissen, recht door naar de straat toe en dat zonder enige hinder van iemand. De attestanten verklaren dat zij op dat land hebben verkeerd en ook sommigen van hen aldaar hebben gewoond en daar dus goede kennis van hebben. Ze zijn bereid zulks later onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Den Dungen ten woonhuize van mij notaris in aanwezigheid van Denis Lamberts en Ariaen Adriaens op 21 december 1654. Ondertekend: dit merk is + van Anthonis Thomassen, dit merk is van + Jan Hendricks de Werdt, Lenert Dircks, dit merk is van + Mathijs Claessen Weijgergancks, Thijs Jan Delis Weijgergancks, Claes Aerts van der Aa, Denis Lamberts, dit merk is + van Adriaen Adriaensen, quod attestor A. Grahame notaris.
Persoon in schepenakte:
Jan Hendricks de Weerdt
Claes Aerts van der Aa
Jan Geraerts van Tongerloo
Jan Hendricks de Werdt
Mathijs Jan Weijgergancks
Thijs Jan Delis Weijgergancks
Mathijs Claessen Weijgergancks
Hendrick Peter Willems
Niclaes Jan Dielissen
Anthonis Thomas
Lenaert Dircks
Lambert Wouters
Denis Lamberts
Ariaen Adriaens
Anthonis Thomassen
Lenert Dircks
Adriaen Adriaensen
A. Grahame
Datering:
21-12-1654
Pagina:
276v
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
228 Recht van overpad
Voor mij notaris en getuigen verscheen Jan Dielis Geraerts oud 80 jaar en Jan Geraert Eijkemans oud 60 jaar en Hendrick Claessen Weijgergancks oud 44 jaar, alle 3 borgemeesters van Den Dungen als betrouwbare getuigen en hebben op verzoek van de erfgenamen van Hendrick Peter Willems het volgende verklaard. Genoemde Jan Dielis Geerts en Jan Geraert Eijkemans verklaren dat tussen 40 en 50 jaar geleden tussen het veld dat eigendom is van Lambert Wouters en dat van Hendrick Wendelen een hek was en .... dat de weg toen ... door het veld ging dat Art Franssen daarlangs tot land heeft gemaakt en het hekgat dat eerder tussen genoemde veldjes gelegen was toen had verlegd, welke veldjes genoemde Henrick Peter Willems van vermelde Lambert Wouters had verkregen en zoals nu door zijn erfgenamen aan Lenaert Jan Lenarts is verkocht. Verder verklaren de attestanten dat ze dit alles altijd hebben gezien en dat de weg van het veldje dat Hendrick Peters Willems van Lambert Wouters had gekocht, altijd gebruikt is voor rijden, veedrijven etc. en was gelegen naast het erf van Jan Geerts van Tongerloo en het land van Claes Jan Delissen rechtuit naar de straat toe. Jan Geert Eijkemans verklaart dat het meer dan 40 jaar geleden is dat hij knecht was bij Jan Claessen Monix (?) die toen dat veldje van Lambert Wouters had gehuurd en hij als knecht voor het perceel teulland geweegd heeft zoals hiervoor is vermeld en dat zonder enige hinder van iemand. Genoemde Jan Dielis Gerards en Hendrick Claessen verklaren dat dat zij daar altijd hebben verbleven en er daarom goede wetenschap van hebben. De attestanten zijn bereid zulks later onder ede te bevestigen. Aldus geschied in Den Dungen ten huize van mij notaries in aanwezigheid van Jan Hendricks de Werdt en Willem Corsten Voochts als getuigen op 5 december 1654.
Vervolg:
Ondertekend: dit merk is + van Jan Dielis Geraerts, dit merk is + van Jan Geraert Eijkemans, Claes Weijgergancks, dit merk is van + Jan Hendricks de Werdt, Willem Corsten Vooghs, quod attestor A. Grahame notaris.
Persoon in schepenakte:
Peters Willems van Lambert
Jan Geerts van Tongerloo
Jan Hendricks de Werdt
Jan Dielis Geraerts
Jan Geraert Eijkemans
Hendrick Claessen Weijgergancks
Hendrick Peter Willems
Jan Dielis Geerts
Henrick Peter Willems
Lenaert Jan Lenarts
Claes Jan Delissen
Jan Geert Eijkemans
Jan Claessen Monix
Jan Dielis Gerards
Willem Corsten Voochts
Willem Corsten Vooghs
Lambert Wouters
Hendrick Wendelen
Art Franssen
Hendrick Claessen
Claes Weijgergancks
A. Grahame
Datering:
05-12-1654
Pagina:
274v
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
2
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende