skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
111 Jan Jaspers de Bresser, Evert Jaspers de Bresser, Antonis Jaspers de Bresser, Wouter Jaspers de Bresser, Jan Dierck Huijbert Mathijssen als man van Neesken dochter van Jasper de Bresser en Elisabeth Jasper de Bresser met haar voogd, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders zijnde wijlen Jaspar de Bresser en diens vrouw Geertruijden, elk voor een zesde deel, welk bezit ze van Jasper en van de ouders van Geertruijden hebben geerfd. Genoemde Wouter krijgt een huis met tuin en land gelegen achter de hegge in Boxtel, in het gehucht Muntsel, belendend Dirck Huijbert Matijssen, Elisabeth dochter van Jasper de Bresser waarvan beide afgedeeld, verder de straat en de kinderen van Hendsrick de Bresser. Nog krijgt hij het derde en vierde deel van een akker genoemd de Langakker ter zelfder plaatse, belendend genoemde Elisabeth waarvan afgedeeld, Jan Jaspers deel, de mestweg daar, heer Peter de Bresser, Roelof Andriessen. Nog krijgt hij de helft van een akker genoemd de Benacker ter zelfder plaatse als hiervoor gelegen. belendend Jan Henrick Santegoits, Jan Jaspers de Bresser, Roelof Andriessen en Franck Peters. Nog krijgt hij een kamp achter de Coppenhoeve, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Peter Peters, Jan Peters. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Vonderbeemd, ter zelfder plaatse als hiervoor, belendend Jan Peters, de kinderen van Jan van Hees, het Geertruijdenklooster, Jan Hendrick Santegoits. Nog krijgt hij het vierde deel van een beemdje genoemd het ter Aabeemdken, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Roelof Andriessen en Franck Peters, Jan Henrick Santegoits. Nog heeft hij recht op een keuter-turfrecht jaarlijks op Kempen. Uit dit bezit jaarlijks 7 stuivers 2 oort cijns aan de baanderheer van Boxtel te betalen. Genoemde Henrick Huijbert Mathijssen krijgt een schuur staande te Boxtel op het erfdeel van Wouter. Nog twee stukken land genoemd op de Dijstelacker, belendend Wouter Jaspar de Bresser, de kinderen van Jan van Hees,
Vervolg:
de gemeenschappelijke straat. Nog krijgt hij twee stukken akkerland genoemd op de Langen Akker, belendend heer Peter de Bresser, Roelof Andriessen, Wouter Jaspers waarvan is afgedeeld, de mestweg daar. Nog krijgt hij de helft van de genoemde Benacker, zoals hiervoor is vermeld. Nog een akker ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Schave, belendend Aert Quinten, de erfgenamen van Jan Peter Denis, de kinderen van Jan van Hees, Maria Antonis. Nog krijgt hij de helft van een beemd genoemd de Vonderbeemd, zoals hiervoor al werd vermeld. Nog het vierde deel van een beemd genoemd de Ter Aabeemd, zoals hiervoor al is omschreven. Nog krijgt hij een weide genoemd in den Beucom, belendend de kinderen van Dirck van Haren, de weduwe van Jan de Coninck, Freijns Janssen Vreijns (?), een beneficie van het O.L. Vrouwenaltaar alhier. Nog het vierde deel van een halve heikamp gelegen op Ochelen, belendend Jan Peters, de kinderen van Adriaen Aerts, Arien Goijaerts, Peter Geerts, de gemeijnte. Nog krijgt hij een keuter-turfrecht jaarlijks. Hieruit per jaar 3 stuivers 2 oort chijns te betalen aan de heer van Boxtel. die eerder werd betaald uit de hiervoor genoemde percelen en uit de oude boomgaard die aan Dirck Huijbert Mathijssen is toebedeeld. De genoemde Schavenakker heeft overpad door de heide van het gasthuis van Den Bosch verder over het erf van Aert Quijntens naar de gemeenschappelijke straat toe. Genoemde Jan Jaspers de Bresser krijgt een bochtje land afkomstig van Eelken Jan Leemans. met het huis en bakhuis erop staande, belendend Wouter Jasper de Bresser, de gemeenschappelijke straat, Jan Hendrick de Bresser. Nog een stuk land genoemd de Zijdert ter zelfder plaatse gelegen, belendend de mestweg, Gerit Martens, Jan Andriessen Santegoits, Jacques de la Vigne de oude, Jan Hendrick Santegoits. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Oude Boogaert, ter zelfder plaatse als hiervoor, belendend Jan Jaspers waarvan is afgedeeld, de kinderen van Jan Hendrick de Bresser,
Vervolg 2:
de mestweg daar, Jan Hendrick Santegoits. Nog een half stuk land op de Langacker naast de Oude Bogaert. Nog krijgt hij de helft in de zelfde beemd genoemd de Jan Hendrick Santegoitsbeemd, belendend Jan Hendrick Santegoits, Henrick Michiels van Hall.Nog krijgt hij een weiland genoemd het Coppelken, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het Geetruijdenklooster in Den Bosch, de kinderen van Jan van Hees, de rivier de Dommel. Nog het vierde deel van het Ter Aa beemdeken, zoals hiervoor al is omschreven. Nog krijgt hij twee keuter-turfrechten per jaar op de Kempen. Nog het vierde deel in het halve heiveld zoals hiervoor is omschreven. Nog een heiveldeje in de Schomberg, belendend Peter Peters, de kineren van Willem Colen, de rivier de Dommel. Hieruit jaarlijks een stuiver gebuurchijns te betalen aan de gezworenen van Ell en 2 kapoenen aan de baanderheer van Boxtel. Genoemde Elisabeth krijgt de schuur staande op het perceel van het 4e erfdeel. Nog een stuk land genoemd de Lijndakker, alhier onder Muntsel gelegen, belendend de erfgenamen van Jan Peters, Jan Hendrick Bressers, de gemeenschappelijke straat, Jan Arien Smits. Verder het groot stuk land van de Benacker, belendend Jan Andries Santegoits en meer anderen, Wouter Jaspars de Bresser ervan afgedeeld, Jan Hendrick Santegoits, Roelof Andriessen en Franck Peters. Nog krijgt ze 3 stukken in het midden van de Langacker, belendend Dirck Huijberts, Wouter Jaspers, de mestweg daar, Jan Henrick Santegoets en meer anderen. Nog de helft van een beemd genoemd de Hendricksbeemd, zoals hiervoor is omschreven. Nog het vierde part van het Ter Aabeemdken zoals hiervoor is omschreven. Nog een weide genoemd de Loobeemd, gelegen in Boxtel parochie van Gemonde, belendend de gemeijnte, Jan Scheffers in Den Bosch. Nog een keuter turfrecht jaarlijks op Kempen. Hieruit jaarlijks 2 stuivers twee oort chijns aan de heer van Boxtel te betalen.
Persoon in schepenakte:
Neesken de Bresser  
Elisabeth de Bresser  
Jan Jaspers de Bresser  
Evert Jaspers de Bresser  
Antonis Jaspers de Bresser  
Wouter Jaspers de Bresser  
Elisabeth Jasper de Bresser  
Wouter Jaspar de Bresser  
Wouter Jasper de Bresser  
Jan Hendrick de Bresser  
Henrick Michiels van Hall  
Wouter Jaspars de Bresser  
Jan Dierck Huijbert Mathijssen  
Dirck Huijbert Matijssen  
Jan Henrick Santegoits  
Henrick Huijbert Mathijssen  
Jan Peter Denis  
Freijns Janssen Vreijns  
Dirck Huijbert Mathijssen  
Eelken Jan Leemans  
Jan Andriessen Santegoits  
Jan Hendrick Bressers  
Jan Arien Smits  
Jan Andries Santegoits  
Jan Henrick Santegoets  
Jaspar de Bresser  
Peter de Bresser  
Jan van Hees  
Dirck van Haren  
Jan de Coninck  
Jacques de la Vigne  
Jan Jaspers  
Roelof Andriessen  
Franck Peters  
Peter Peters  
Jan Peters  
Wouter Jaspers  
Aert Quinten  
Maria Antonis  
Adriaen Aerts  
Arien Goijaerts  
Peter Geerts  
Aert Quijntens  
Gerit Martens  
Willem Colen  
Dirck Huijberts  
Jan Scheffers  
Jasper de Bresser  
Jasper de Bresser  
Datering:
19-01-1632
Pagina:
53r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga