skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
603 Deling tussen de erfgenamen van wijlen heer en meester Peter de Bresser, priester en kanunnik van het kapittel te Boxtel zoals deze erfgenamen in diens testament zijn benoemd d.d 3 juli 1634. De volgende erfgenamen worden genoemd : Jan Aerts van Bruenschot de oude als man van Neesken dochter van Luijcas Dircks de Bresser, ook als voogd van de 4 minderjarige kinderen van Henrixk Henrick Reijnders verwrkt bij diens vrouw wijlen Anna dochter van Luijcas Dircks de Bresser, zijnde met name Catharina, Luijcas, Gijsbrecht en Eelken die ook nog handelt voor Henrick en de erfgenamen van Marten, zijnde allem kinderen van Henrick Henrick Reijnders en genoemde Anna daarin samen voor twee 29ste parten, verder Catharina dochter van Luijcas Dircks de Bresser voor een 29ste deel, waarvoor Michiel en Hendrick zijnde haar zoons verwekt bij wijlen Willem van de Broeck zich sterk maken, verder Lambert zoon van Jan Henricks van de Braken verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van Luijcas Dircks de Bresser, nog Henrica en Angela als dochters van genoemde Jan Henricks van de Braken en vermelde Jenneken, genoemde Jan Henricks en zijn zoon Lambert die ook handelen voor Maria en Marten minderjarige kinderen van genoemde Jan Henricks van de Braken en vermelde Jenneken, samen voor een 29ste deel, verder Elias en Belia als kinderen van Antonis Dirck Stevens verwekt bij diens eerste vrouw Maria dochter van Luijcas Dircks, welke Antonis nog handelt als vader en voogd van Ida en Luijcas zijn kinderen verwekt bij genoemde Maria samen voor een 29ste deel. Vervolgens Peeter zoon van Lambert Luijcas Dircks de Bresser, Henrick Henricks als man van Jenneken dochter van Lambert Luijcas, verder Jan Jan Peeters als man van Angela dochter van Lambert Luijcas samen voor een 29ste deel, Jan zoon Jaspar Dircks de Bresser, Everaert, Antonis en Wouter als zoos van Jaspar Dircks de Bresser, Dirck Huijbert Mattijssen als man van Agneta dochter van Jaspar Dircks de Bresser en Eisabeth dochter van genoemde
Vervolg:
Jaspar samen voor zes 29ste delen, (totaal 12 erfgenamen, hierna volgen de andere 17 erfgenamen, welke allen blijken bezit in Oirschot te krijgen) verder Peter zoon van Hendrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel, Roelof Andriessen Zantegoets als man van Neesken dochter van Hendrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel ook als voogd samen met Mattijs Huijbers over de 3 kinderen van Jan Henricks de Bresser samen voor een 29ste deel, verder Michiel Henrick Michiels als man van Dircksken dochter van Henrick de Bresser voor een 29ste deel, verder Peeter Henricks de Bresser en Coenrard Adams als voogden over de 2 kinderen van Adriaen Damen verwekt bij diens eerste vrouw wijlen Catharina dochter van Henrick de Bresser voor een 29ste deel, verder Wouter Jacops van Aerlebeeck als man van Goedela dochter van Henrick Dircks de Bresser voor een 29ste deel, Jan Peeter Gijsberts verwekt bij diens vrouw Catharina Diercks de Bresser voor een 29ste deel, verder Goijaert Martens als man van Neesken dochter van Gijsbrrcht Peeter Gijsbrechts, verder Thomis Gijsbers en zijn zuster Catharina, Jan Peeter Gijsberts die ook handelt voor Maria en Theodora zijnde beiden dochters van wijlen Gijsbert Peter Gijsberts samen voor een 29ste deel, Jan Dirck Janssen van Hees verwekt bij diens vrouw Jenneken dochter van Dirck de Bresser ook voor een 29ste deel, verder Hendrick Janssen van Hees en genoemde Jenneken voor een 29ste deel, nog Metken dochter van Jan van Hees en van genoemde Jenneken voor een 29ste deel, genoemde Dirck Janssen van Hees en Jan Eevers de jonge handelend voor de 3 kinderen van Jan Jan Eevers verwekt bij wijlen diens vrouw Neesken dochter van Jans van Hees voor een 29ste deel, nog Jan zoon van Adriaen Dirks de Bresser, Dirck en Hans als zoons van Adriaen Dierks de Bresser, Jan Gerit Avenions als man van Neesken dochter van Adriaen Dircks de Bresser en Hendrick zoon van Jan Andriessen Zantegoits als man van Henrica dochter van Adriaen Dircks de Bresser samen
Vervolg 2:
voor de resterende zes 29ste delen. Ze maken hierbij een deling. Genoemde Jan Aerts in Bruenschot de oude als man van Neesken dochter van Luijcas Diercks de Bresser krijgen met hun zessen als erfgenamen van Luijcas Dircks de Bresser een akker teulland gelegen te Boxtel onder Muntsel, genoemd den Langacker met het hoog van de berg daar, belendend Roelof Andriessen, Dirck Huijbert Mattijssen, Jan Peeter Gijsberts, Jan Henrick Moelengraefs en meester Aert van Hoerenbeeck cum suis. Nog een akker teulland ter zelfder plaatse gelegen ook genoemd den Langacker, belendend Roelof Andriessen Zantegoits Jan Peeter Gijsberts, meester Aert en Gerit van Hoerenbeeck. Nog krijgt hij het vierde deel van een hooibeemd ter zelfder plaatsem genoemd de Eelken Leemans beemd, belendend de halve beemd van de kinderen van Jan Henricks de Bresser, de voorkinderen van Adriaen Adams, Jan Henrick Molengraefs en meer anderen, Roelof Andriessen met de zijnen, Marten Wouters. Nog krijgt hij de helft van een hooibeemd gelegen in de heerlijkheid van Liempde genoemd Sterckenshoeck, belendend Jan Aerts en meer anderen, Ansem van Tuijl, Marten Huijberts, het Liempts broek daar. Nog krijgt hij de helft van een moerveld gelegen te Boxtel onder Luijcel, belendend de hoeve genoemde d'Uijlsbroeck eigendom van Thomas Abrahams cuim suis, de erfgenamen van Jan Goossens, Hendrick Jan Hendriks, de erfgenamen van Hendrick Hulssen en meer anderen. Hieruit 3 kapoenen chijns te betalen aan de heer van Boxtel, uit de Langenacker ca. 3 stuivers min een oort chijns en uit de Liemptse heide de helft van 2 stuivers 3 oort. Genoemde Jan, Antonis, Wouter en Everaerd als zoons van Jasper Dircks de Bresser, Dirck Huijberts als man van Elisabeth Jaspar Dircks, krijgen ieder voor hun deel een akker teulland genoemd de Dijstelacker, gelegen te Boxtel onder Muntsel, groot ca. 8 lopenzaad, belendend Roelof Andriessen en de zijnen, Gijsbert Jans van de Asdonck molenaar te Boxtel en meer anderen, de Elsbroeckse straat,
Persoon in schepenakte:
Neesken de Bresser  
Anna de Bresser  
Catharina de Bresser  
Lambert van de Braken  
Jenneken de Bresser  
Jan de Bresser  
Agneta de Bresser  
Peter de Bresser  
Neesken de Bresser  
Dircksken de Bresser  
Catharina de Bresser  
Goedela de Bresser  
Jenneken de Bresser  
Metken van Jan van Hees  
Neesken van Jans van Hees  
Jan de Bresser  
Neesken de Bresser  
Henrica de Bresser  
Neesken de Bresser  
Jan Aerts van Bruenschot  
Jan Henricks van de Braken  
Jaspar Dircks de Bresser  
Jan Henricks de Bresser  
Peeter Henricks de Bresser  
Wouter Jacops van Aerlebeeck  
Catharina Diercks de Bresser  
Dirck Janssen van Hees  
Hendrick Janssen van Hees  
Adriaen Dierks de Bresser  
Luijcas Dircks de Bresser  
Jasper Dircks de Bresser  
Gijsbert Jans van de Asdonck  
Roelof Andriessen Peeter  
Henrick Henrick Reijnders  
Antonis Dirck Stevens  
Jan Jan Peeters  
Dirck Huijbert Mattijssen  
Roelof Andriessen Zantegoets  
Michiel Henrick Michiels  
Jan Peeter Gijsberts  
Gijsbert Peter Gijsberts  
Jan Jan Eevers  
Jan Gerit Avenions  
Jan Henrick Moelengraefs  
Jan Henrick Molengraefs  
Hendrick Jan Hendriks  
Elisabeth Jaspar Dircks  
Peter de Bresser  
Willem van de Broeck  
Aert van Hoerenbeeck  
Gerit van Hoerenbeeck  
Ansem van Tuijl  
Jan Henricks  
Henrick Henricks  
Mattijs Huijbers  
Coenrard Adams  
Adriaen Damen  
Goijaert Martens  
Thomis Gijsbers  
Jan Aerts  
Roelof Andriessen  
Adriaen Adams  
Marten Wouters  
Marten Huijberts  
Thomas Abrahams  
Jan Goossens  
Hendrick Hulssen  
Dirck Huijberts  
Luijcas Dircks de Bresser  
Luijcas Dircks de Bresser  
Luijcas Dircks de Bresser  
Jan Henricks van de Braken  
Luijcas Dircks de Bresser  
Luijcas Dircks  
Lambert Luijcas Dircks  
Lambert Luijcas  
Lambert Luijcas  
Jaspar Dircks de Bresser  
Jaspar Dircks de Bresser  
Hendrick Dircks de Bresser  
Hendrick Dircks de Bresser  
Henrick de Bresser  
Henrick de Bresser  
Henrick Dircks de Bresser  
Gijsbrrcht Peeter Gijsbrechts  
Dirck de Bresser  
Jan van Hees  
Jans van Hees  
Adriaen Dirks de Bresser  
Adriaen Dircks de Bresser  
Jan Andriessen Zantegoits  
Adriaen Dircks de Bresser  
Luijcas Diercks de Bresser  
Datering:
30-06-1635
Pagina:
227r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga