skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
655 Jan de jonge zoon van Adriaen Dircks de Bresser en genoemde Adriana voor een vijfde deel, Dilis Jan Thijssen en Henrick Jan Henricks als voogden over het minderjarige kind van wijlen Jan Jan Mattijssen verwekt bij diens vrouw Neesken dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana en verder Jan Gerit Avenions als man van genoemde Agneeske voor een vijde deel, nog Jan Dircks zoon van Adriaen zoon van genoemde Adriaen Dircks en Adriana voor een vijfde deel, verder Jan Adriaens de oude zijn broer ook voor een vijfde deel, nog Roelof Andriessen en Jacop Gerits als voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Hendrick Gerit Franssen verwekt bij diens vrouw Henricka dochter van genoemde Adriaen Dircks en Adriana, nog Hendrick Jan Andries Zantegoets als man van genoemde Henricka voor een vijfde deel, hebben een deling gemaakt van het bezit van hun ouders wijlen Adriaen Dircks de Bresser en diens vrouw Adriana dochter van Jan Peter Avenions. Genoemde Jan zoon van Adriaen Dircks de jonge krijgt het woonhuis, bakhuis etc. En de halve bocht eraan, zoals is afgepaald, groot ca. 4 lopenzaad gelegen te Boxtel in de Roont, belendend de andere delers daarvan afgedeeld, Adriaen Bartholomeus en meer anderen. Willem Henrick Louw, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgt hij een stuk akkerland genoemd op de Hedzij, ter zelfder plaatse gelegen, belendend het tweede lot, Lambert Janssen, Willem Jaspars. Nog krijgt hij een perceel akkerland gelegen in het Cleijn Vierdel onder Tongeren genoemd den Vranckenberch, belendend Jan Aerts de jonge, de weduwe van Jan Henrick Jacops, Jan Corsten Vercuijlen, de andere delers. Nog krijgt hij een perceel land gelegen in het Orttenbosch onder Lennisheuvel genoemd de Scaurooije (?), belendend Adriaen Jan Henricks, Goijaert Goijaert Hulssen de jonge, Jan Thomis, de weduwe van Peeter Andries Zalen. Nog krijgt hij een perceel akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Mere, belendend het tweede lot daarvan gedeeld, de gemeijnte van Oetendonck en
Vervolg:
Barisveld, de weduwe van Jan Michiels Mattijs Huijberts. Nog krijgt hij een hooibeemd ter zelfder plaatse gelegen achter de Weijer, belendend Dilis Jan Mattijssen en meer anderen, Peeter Dirck Geerts. Nog krijgt hij een perceel weiland ter zelfder plaatse gelegen, belendend Huijbert Peeters van Tuijl, het 2e lot ervan afgedeeld. Nog krijgt hij het derde deel van een hooibeemd ter zelfder plaatse gelegen, belendend Mattijs Jan Zantegoets, Willem Hujberts van Tuijl, Gijsbert Jans van der Asdonk, de tafel van de H. Geest te Boxtel. Nog krijgt hij zijn deel in de Voortbeemd die wordt gewisseld met meer anderen, gelegen in de Roont, belendend Adriaen Jans van Tuijl en meer anderen, de kleine Aa, Michiel Dirck Geerts en meer anderen, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgt hij een half heiveld onder Luijcel, belendend Aert Adriaen Rijckers, de erfgenamen van Tomis Abrahams, de andere delers, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgt hij het vierde deel van een recht op Oetendonck en het Barisveld. Daaruit de chijnsen te betalen en 25 gulden eens aan de andere delers. Genoemde Dilis Jan Mattijseen en Henrick Jan Henricks in hun hoedanigheid en Jan Gerit Avenions krijgen de schuur aan de Roont zonder de grond en binnen een jaar te moeten ruimen. Verder krijgen ze de halve bocht land aldaar, belendend Jan Ariens de jonge waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Kempen, Peeter Dirck Geerts. Nog krijgen ze een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd Brakenhoeve, belendend Henrick Jan Henricks, Willem Henrick Louw, Henrick Antonis Meussen, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgen ze een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Hedzij, belendend Henrick Jan Henricks, Jan Ariens de jonge, Lambert Jooris, Willem Jaspers. Nog krijgen ze de helft van een perceel land genoemd de Vorstenhof ter zelfder plaatse gelegen, belendend Adriaen Janssen van Tuijl, Willem Jaspers, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgen ze een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd 't Grooler,
Vervolg 2:
belendend Henrick Jan Henricks, de gemeijnte van Kempen, de weduwe van Willem Michiels van de Broeck, de weduwe van Jan Hendrick Jacops. Nog krijgen ze het derde deel van een perceel teulland gelegen te Lennisheuvel belendend Dirck Ariens waarvan is afgedeeld, Jan Ariens de jonge, de weduwe van Jan Michiels, Tijs Huijbers. Nog krijgen ze een hooibeemd aan de Roont genoemd de Hasenbeemd, belendend de gemeijnte van Kempen, Lambert Joris, Marten Jans van de Ven. Nog krijgen ze een stuk weiland onder Lennisheuivel achter de weijer daar, belendend Huijbert Peeters van Tuijl, Dirck Ariens de jonge waarvan is afgedeeld, de gemeijnte van Oetendonck en Barisveld. Nog krijgen ze een halve hooibeemd en houtveld te Lennisheivel genoemd 't Resel (?), belendend de weduwe van Jan Michiels van de Zande, genoemde Dirck Ariens waarvan is afgedeeld, Aert Ariens, de gemeijnte van Oetendonck. Nog krijgen ze hun deel van een hooibeemd te Leinnisheuvel genoemd de Pinxtelaers, belendend de tafel van de H. Geest te Boxtel, de weduwe van Antonis Bartholomeus en meer anderen, de heer van Boxtel, de rivier de Aa. Nog krijgen ze het vierde deel van van een hooibeemd te Luijcel, genoemd de Cattenberch, belendend Jan Henrick Andriessen, de erfgenamen van Jan Goossens, de Aa. Nog krijgen ze hun deel van een heiveld te Luijcel genoemd de Gagelrijs, belendend Willem Jaspers en meer anderen, de erfgenamen van Jan Henrick van de Amer, Elias Michiels, de weduwe van Thomis Abrahams. Nog krijgen ze een koeterrecht op Kempen. Daaruit de chijnsen te betalen en een lopen rogge per jaar aan de weduwe van Jan Michiels van de Zande en 25 gulden eens aan de andere delers. Genoemde Dirck Adriaen Bressers krijgt het woonhuis aan de Roont op 't Grool met de grond en de bocht land groot ca. 4 lopenzaad, belendend Willem Huijberts van Tuijl, de kinderen van Peter Peters Avenions, Willem Jaspers, de gemeijnte van Kempen.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Dircks de Bresser  
Huijbert Peeters van Tuijl  
Willem van Tuijl  
Gijsbert Jans van der Asdonk  
Adriaen Jans van Tuijl  
Adriaen Janssen van Tuijl  
Willem Michiels van de Broeck  
Marten Jans van de Ven  
Jan Michiels van de Zande  
Jan Henrick van de Amer  
Willem Huijberts van Tuijl  
Hendrick Jan Andries Zantegoets  
Jan Michiels Mattijs Huijberts  
Dilis Jan Thijssen  
Henrick Jan Henricks  
Jan Jan Mattijssen  
Jan Gerit Avenions  
Hendrick Gerit Franssen  
Willem Henrick Louw  
Jan Henrick Jacops  
Jan Corsten Vercuijlen  
Adriaen Jan Henricks  
Goijaert Goijaert Hulssen  
Peeter Andries Zalen  
Dilis Jan Mattijssen  
Peeter Dirck Geerts  
Mattijs Jan Zantegoets  
Michiel Dirck Geerts  
Aert Adriaen Rijckers  
Dilis Jan Mattijseen  
Henrick Antonis Meussen  
Jan Hendrick Jacops  
Jan Henrick Andriessen  
Dirck Adriaen Bressers  
Peter Peters Avenions  
Adriaen Dircks  
Jan Dircks  
Roelof Andriessen  
Jacop Gerits  
Adriaen Bartholomeus  
Lambert Janssen  
Willem Jaspars  
Jan Thomis  
Tomis Abrahams  
Lambert Jooris  
Willem Jaspers  
Dirck Ariens  
Jan Michiels  
Tijs Huijbers  
Lambert Joris  
Aert Ariens  
Antonis Bartholomeus  
Jan Goossens  
Elias Michiels  
Thomis Abrahams  
Jan Peter Avenions  
Adriaen Dircks  
Datering:
19-01-1636
Pagina:
262r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga