skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
603a [VERVOLG AKTE] de 2 kindere van Adriaen Adams en meer anderen. Nog krijgen ze een akker teulland genoemd de Lijndacker, ter zelfder plaatse gelegen, belendend Jenneken weduwe van Jan Jan Franssen, de weduwe van Aert Franssen, de kinderen van Adriaen Dircks de Bresser, Jan Peeters met de zijnen, jonker Henrick van Bergaignie in Den Bosch. Nog krijgen ze het vierde deel in een hooibeemd ter zelfder plaatse genoemd de Eelken Leemansbeemd, belenend de kinderen van Jan Henricks de Bresser, de voorkinderen van Adriaen Adams, verder Jan Henrick Moelengraefs en meer anderen, Roelof Andriessen, Marten Wouters. Nog krijgen ze de helft van een hooibeemd gelegen in de heerlijkheid Liempde genoemd de Sterckenshoeck, belendend Jan Aerts en meer anderen, Ansem van Tuijl, Marten Huijben, het Limpts broek daar. Nog de helft van een moerveld te Boxtel onder Luijcel, belendend Thomis Abrahams en de zijnen, de erfgenamen van Jan Goossens, Hendrick Jan Henricks, de erfgenamen van Henrick Hulssen. Daaruit 2 stuivers 3 oort chijns voor de helft te betalen. Genoemde Peter Henricks de Bresser, Jan Ariens de Bresser, Jan Peeter Gijsberts en de 5 kinderen van Gijsbert Peter Gijsberts krijgen samen voor 4 parten een woonhuis, tuin, hofstad, boomgaard akkerland etc. gelegen i nde vrijheid Oirschot in de herdgang van Straten belendend Jan Gerits in de Haperdonck en meer anderen, Hans en Direck Arien Dirks de Bresser en meer anderen, de andere delers, de gemeenschappelijke straat, de erfgenamen van Jan Franssen. Daaruit 50 gulden te betalen, te weten aan Dirck Janssen van Hees 20 gulden en aan Michiel Hendricks en de zijnen 30 gulden eens. Genoemde Hans en Dirck als zoons van Adriaen Dircks de Bresser en Jan Geerit Avenions en Hendrick Jan Andriessen Zantegoits namens hun vrouwen als dochters van Adrian Dircks de Bresser krijgen voor 4 delen een schuur, bakhuis en erf en akkerland gelegen onder Oirschot in het genoemde gehucht (Straten),
Vervolg:
belendend Peter Henrick de Bresser en de zijnen waarvan is afgedeeld, Dirck Janssen van Hees cum suis daarvan afgedeeld zijnde, de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Keutelstraat, Frans Huijskens. Hieruit jaarlijks een half lopen rogge te betalen aan de kosterij te Oirschot. Nog krijgen ze een vierde part van een hooibeemd genoemd de Schoordonk, ter zefder plaatse gelegen, belendend de erfgenamen van Gijsbert Hoppenbrouwers en meer anderen, Jan Lamberts en meer anderen, de gemeijnte, de erfgenamen van jonker Dirck van der Ameijden. Daaruit de chijns van ca. 3 blanken te betalen en het heiveld heeft overpad over de hei van het 3e lot. Nog krijgen ze een perceel akker- en weiland etc. waarvan het weilandje genoemd de Brempt te leen staat te Oirschot in herdgang Straten genoemd de oude hofstad, belendend de kinderen van Arien Direcks de Bresser waarvan is afgedeeld, de erfgenamen van Jan Philips Stans en meer anderen, de gemeenschappelijke straat, Frans Huijskens. Nog krijgen ze een hooibeemd genoemd de Cleijnen Schoerdonck ter zelfder plaatse als voor gelegen, belenden Pouwels Henricks, Niclaes Ariens, een erf dat door Aert Smits eerder was verkocht, Jan Luenis en Claes Ariens van Nistelroij. Daaruit de chijns te betalen aan de heer of de Couwenbergse chijns genoemd. Dit lot krijgt 20 gulden van Peter Henricks de Bresser cum suis. Genoemde Wouter Jacops als man van Goedela dochter van Henrick Dircks de Bresser cum suis, verder Peter Henricks en Coenrard Adams als voogden over de twee kinderen van Adriaen Adams verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Catharina dochter van Hendrick Dircks de Bresser, verder Roelof Andriesse n en Mattijs Huijbers als voogden van de kinderen van Jan Henrick Dircks de Bresser krijgen 4 delen van een akker ter zelfder plaatse als voor gelegen (Oirschot), groot ca. 6 lopenzaad, welke akker te leen staat genoemd de Akker over de Straat,
Vervolg 2:
belendend Dirck Goijaerts, de erfgenamen van Jan Philip Stans, de gemeenschappelijke straat daar genoemd de Keutelstraat, belendend de Kruijsbroeders te Schijndel, de erfegnamen van Jan Philips Stans en meer anderen. Nog krijgen ze een hooibeemd gelegen in het Bestse broek genoemd de Geenkensdijck, belendend de erfgenamen van heer Ariens van de Dijck, Toelof Peeters en de zijnen, de gemeijnte daar, Niclaes Ariens van Nistelroij cum suis. Daaruit ca. 13 stuivers te betalen of 6 penningen minder. Dit lot krijgt van Peeter Henbriks de Bresser 30 gulden eens. Genoemde Roelof Andries Zantegoits krijgt een houtveld en weiland ter zelfder plaatse als voor gelegen (Oirschot) aan de Marselaer genoemd, belendend de gemeijnte, Gerit Jan Goossens en meer anderen. Daaruit de chijns te betalen. Dit lot moet 40 gulden eens betalen aan de 17 delers te Oirschot, elk evenveel. Genoemde delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars erfdeel en beloven de deling geestand te doen. Men zal samen alle lasten afhandelen, elk voor zijn deel. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Ook zal men elkaar overpad verlenen met de minste schade etc. Datum 30 juni 1635, getruigen Geerling Ruijs en Ansem Goossens.
Persoon in schepenakte:
Goedela de Bresser  
Catharina de Bresser  
Adriaen Dircks de Bresser  
Jan Henricks de Bresser  
Peter Henricks de Bresser  
Jan Ariens de Bresser  
Arien Dirks de Bresser  
Dirck Janssen van Hees  
Adrian Dircks de Bresser  
Peter Henrick de Bresser  
Arien de Bresser  
Claes Ariens van Nistelroij  
Henrick Dircks de Bresser  
Niclaes Ariens van Nistelroij  
Peeter de Bresser  
Hendrick Jan Andriessen Zantegoits  
Jan Jan Franssen  
Jan Henrick Moelengraefs  
Hendrick Jan Henricks  
Jan Peeter Gijsberts  
Gijsbert Peter Gijsberts  
Jan Geerit Avenions  
Jan Philips Stans  
Jan Philip Stans  
Roelof Andries Zantegoits  
Gerit Jan Goossens  
Henrick van Bergaignie  
Ansem van Tuijl  
Dirck van der Ameijden  
Ariens van de Dijck  
Adriaen Adams  
Aert Franssen  
Jan Peeters  
Roelof Andriessen  
Marten Wouters  
Jan Aerts  
Marten Huijben  
Thomis Abrahams  
Jan Goossens  
Henrick Hulssen  
Jan Gerits  
Jan Franssen  
Michiel Hendricks  
Frans Huijskens  
Gijsbert Hoppenbrouwers  
Jan Lamberts  
Pouwels Henricks  
Niclaes Ariens  
Aert Smits  
Jan Luenis  
Wouter Jacops  
Peter Henricks  
Coenrard Adams  
Roelof Andriesse  
Mattijs Huijbers  
Dirck Goijaerts  
Geerling Ruijs  
Ansem Goossens  
Henrick Dircks de Bresser  
Hendrick Dircks de Bresser  
Datering:
30-06-1635
Pagina:
227r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga