skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
655a [VERVOLG AKTE] Nog krijgt hij de schaapskooi om die binnen een jaar af te breken van de grond van Jan Ariens de jonge. Nog krijgt hij een stuk akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd 't Groolaer, belendend Henrick Jan Henricks, de weduwe van Jan Henrick Jacops, Jan Henricks van de Eijnde, de gemeijnte van Kempen. Nog krijgt hij anderhalf perceel akkerland ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Hedzij, belendend Peter Henrick van Heijst, de andere delers waarvan is afgedeeld, Jan Willem Cuijper. Nog krijgen hij een perceel akkerland onder Tongeren in het Cleijn Vierdel daar, belendend Michiel Dirck Geerts, Antonis Janssen Goorders (?), de mestweg daar, Jan Henrick Michiels en meer anderen. Nog krijgt hij een stuk akkerland onder Lennisheuvel in het Orttenbosch genoemd de Quaetcoop, belendend Arien Jan Henricks, Jan Henricks Hoevenaers, Coenrardt Adams, de kinderen van Jan Dirck Danckeloffs. Nog krijgt hij een perceel akkerland onder Lennisheuvel, genoemd in de Meren, belendend de andere delers waarvan is afgedeeld, de weduwe van Jan Michiels van de Zande, Mattijs Huijbers. Nog krijgt hij een hooibeemd ter zelfder plaatse gelegen in de Mere, belendend hijzelf, Mattijs Huijbers, de weduwe van Jan Michiels. Nog krijgt hij een perceel weiland ter zelfder plaatse onder Lennisheuivel achter de weijer, belendend heer Erbert van de Bichelaer, het deel ervan afgedeeld, de gemeijnte van Oetendonck en Barisveld. Nog krijgt hij het derde deel van een hooibeemd gelegen onder Lennisheuvel, belendend Mattijs Jan Santegoits, Willem Huijbers van Tuijl, Gijsbrecht Jans Molder, de tafel van de H. Geest te Boxtel. Nog krijgt hij de helft van een hooibeemd ter zelfder plaatse gelegen genoemd't Retsel, belendend de heer van Boxtel, de andere delers waarvan is afgedeeld, Aert Ariens.... (Kock?), de gemeijnte van Oetendonck en Barisveld. Nog krijgt hij een perceel heide gelegen onder Luijcel, belendend Arien Henrick Leermakers, heer en meester Rochus Lemius, Jan Martens van Tuijl.
Vervolg:
Nog krijgt hij een heiveld aldaar gelegen, belendend meester Rochus, Michiel Goijaerts cum suis, de pastoor van de Cruijsbroeders in Den Bosch. Nog krijgt hij een keuterrecht op Kempen. Daaruit de chijns te betalen en 18 gulden eens aan de andere delers. Genoemde Jan Arien Dirks de Bresser de oude krijgt een woonhuis, tuin en de halve bocht en een half weiland alhier onder Muntsel, belendend de gemeijnte van El, de weduwe Met Aert Franssen, Henrick Jan Zantegoits waarvan is afgedeeld. Nog krijgt hij de helft van stuk akkerland genoemd de Roijacker, belendend genoemde Henrick waarvan is afgedeeld, de H. Geest in Den Bosch, de gemeenschapplijke mestweg daar, de gemeijnte. Nog een halve acker genoemd de Hoffstadt, belendend Jan Jan Evers de jonge, Dirck Janssen van Hees, de gemeenschappelijke straat, zijnde daarvan de achterste helft. Nog krijgt hij de heft van een akker genoemd 't Schoefken, belendend de kinderen van Jenneken weduwe van Peter van Hees, Margriet weduwe van Henrick Antonis Schellen, de gemeenschappelijke mestweg daar, Aert Quinteijns. Nog krijgt hij een stuk land genoemd de Langacker, zijnde de achterste helft, belendend Gerit Henricks van Eijndhoven, Jan Henrick Jan Santegoits waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, de Gemontsche beemden. Nog krijgt hij een perceel land genoemd de Lijndacker, zijnde de achterste helft, belendend Metken weduwe van Aert Franssen en meer anderen, Jan Peeters, jonker Henrick van Bergaignie. Nog krijgt hij een perceel hooiland onder Onroije, belendend de heer van Boxtel, het kloster van de Geertruijden in Den Bosch, jonker Henrick van Bergaignie. Nog krijgt hij 2 weilanden genoemd de Kempkens nabij de bodem van El, belendend de gemeijnte van El, het deel ervan afgedeeld, de kideren van Adriaen Everts. Nog krijgt hij de helft van de Werffhoeve zijnde een houtveld en heiveld onder St. Oedenrode, daarvan de achterste helft, belendend Henrick Evers de Bever, Barthomeus Goijaerts, Dirck Janssen van Hees,
Vervolg 2:
Jan Peeter Gijsberts. Nog het halve ven aan de Langenberch, belendend Wouter Corsten, de straat. Verder krijgt hij een keuteren rect op Kempen. UIt dit lot de chijnsen te betalen. Genoemde Roelof Andriessen en Jacop Gerits in hun hoedanigheid en Henrick Jan Santegoets krijgen samen de schuur onder Muntsel op het erf van Jan Ariens de oude binnen een jaar te ruimen, met de halve bocht eraan, belendend Jan Ariens waarvan is afgedeeld, Jan Jan Evers de jonge, de gemeijnte van El, Dirck Janssen van Hees. Nog krijgen ze de helft van een perceel land genoemd de Oude Hodstadt, belendend Jan Jan Evers de jonge, Jan Ariens de oude waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke straat, Dirck Janssen van Hees. Nog krijgen ze een stuk land genoemd de Roijackers zijnde de achterste helft, belendend Jan Peters van Tuijl, Jan Ariens waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg, de gemeijnte daar. Nog krijgen ze een akker genoemd het Scheefken de ene helft daarvan 5 voet groter in de breedte, belendend de kinderen van Peter van Hees, Margriet weduwe van Antonis Schel, de gemeenschappelijke mestweg, Aert Quinteijns. Nog krijgen ze de helft van een stuk land genoemd de Langenacker het voorste part ervan, belendend Gerit Henricks van Eijndoven, Jan Ariens de oude waarvan is afgedeeld, de gemeenschappelijke mestweg daar, de Gemontsche beemden. Nog krijgen ze de helft van een akker teulland genoemd de Lijndacker zijnde de voorste helft, belendend de gemeenschappelijke straat, Jan Ariens waarvan is afgedeeld, Jan Peeter Gijsberts, meester Gerit van Hoerenbeeck. Nog de helft van een hooibeemd gelegen in het Elsbroeck, belendend Jan Henrick Santegoits, Jan Aerts en meer anderen, Roelof Andriessen, de kinderen van Marten Wouters. Mog krijgen ze een weiland genoemd de Camp achter El, belendend jonker Wijtfliet, Jan Ariens dat ervan is afgedeeld, de kinderen van Arien Everts, de gemeijnte van El.
Persoon in schepenakte:
Jan Henricks van de Eijnde  
Peter Henrick van Heijst  
Jan Michiels van de Zande  
Willem Huijbers van Tuijl  
Jan Martens van Tuijl  
Arien Dirks de Bresser  
Dirck Janssen van Hees  
Gerit Henricks van Eijndhoven  
Henrick Evers de Bever  
Jan Peters van Tuijl  
Gerit Henricks van Eijndoven  
Jan Henrick Jan Santegoits  
Henrick Jan Henricks  
Jan Henrick Jacops  
Jan Willem Cuijper  
Michiel Dirck Geerts  
Antonis Janssen Goorders  
Jan Henrick Michiels  
Arien Jan Henricks  
Jan Henricks Hoevenaers  
Jan Dirck Danckeloffs  
Mattijs Jan Santegoits  
Gijsbrecht Jans Molder  
Arien Henrick Leermakers  
Met Aert Franssen  
Henrick Jan Zantegoits  
Jan Jan Evers  
Henrick Antonis Schellen  
Jan Peeter Gijsberts  
Henrick Jan Santegoets  
Jan Henrick Santegoits  
Erbert van de Bichelaer  
Peter van Hees  
Henrick van Bergaignie  
Gerit van Hoerenbeeck  
Mattijs Huijbers  
Jan Michiels  
Aert Ariens  
Rochus Lemius  
Michiel Goijaerts  
Aert Quinteijns  
Aert Franssen  
Jan Peeters  
Adriaen Everts  
Barthomeus Goijaerts  
Wouter Corsten  
Roelof Andriessen  
Jacop Gerits  
Jan Ariens  
Antonis Schel  
Jan Aerts  
Marten Wouters  
Arien Everts  
Datering:
19-01-1636
Pagina:
262r
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
94
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga