skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
242 In de naam van de heer God amen. Vadaag 21 februari 1690 verscheen voor mij notaris en getuigen Adriaen zoon van Goijaert Corsten van Sochel wonend te Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel, ziek in bed liggend maar wel in het bezit van zijn verstand en geheugen. Hij overdenkt de broosheid van het menselijk bestaan, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van het uur waarop en wil daarom eerst zijn testament opmaken en wil het zo na zijn dood hebben uitgevoerd, ook al zou het strijdig zijn met ander recht. Hij beveelt zijn ziel zodra hij is komen te overlijden aan bij de almachtige God en wil een christelijke begrafenis. Hij vermaakt aan de heer Theodorus Dortmans wonend te Gemonde de som van 50 gulden eens, verder krijgt Jenneken weduwe van Jan Goijaerts van Sochel al zijn roerend bezit meubels en huisraad zonder enige uitzondering en ze hoeft geen schulden van hem te betalen die door zijn erfgenamen zullen moeten worden betaald en die kunnen daarin niets van Jenneken eisen omdat hij als testateur bij haar heeft ingewoond en samen met haar geteeld. Als hij enige rente van haar te vorderen zou hebben geeft hij haar daarvoor kwijtscheldig. Verder vermaakt hij aan Goijaert en Jenneken kinderen van Jan Goiijaerts zijn kist en baktrog. Alle andere bezit dat hij zal nalaten vermaakt hij aan zijn zuster Cathalijn echtgenote van Wouter Gerrits en benoemt deze Goijaert en Jenneke als kinderen van zijn overleden broer Jan Goijaerts, verder Corstiaen en Ijken kinderen van Jacob Goijaerts zijnde zijn andere overleden broer en nog Ida, Merijken en Corstiaen als kinderen van Creijntje zijnde zijn overleden zuster als zijn erfgenamen om dat bezit in 4 gelijke parten te delen, staaksgewijs waarbij de dode partij met de levende zal delen. Deze erfgenamen moeten wel de legaten betalen binnen 6 weken na zijn dood en dienen ook zijn schulden te voldoen en speciaal nog het bedrag van de 60 gulden plus rente als restantschuld bij de aankoop van land.
Vervolg:
Verder moeten de erfgenamen Hendrick Reijnder Corsten (?) een stuk land laten gebruiken volgens het huurdecduul ervan. Ook moeten zij de chijnsen afhandelen. Na voorlezing verklaart de testateur dat dit zijn testament is en wil het zo hebben uitgevoerd. Aldus gepasseerd te Gemonde onder Gestel in aanwezigheid van Willem Jan Daems Schellekens en Aert Corst Leenderts van Casteren alhier wonend. Ondertekend : Adriaen Goijaerts, Willem Jan Damen Schellekens, dit merk is van Aert Corst van Casteren, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Adriaen van Sochel  
Jan Goijaerts van Sochel  
Corst Leenderts van Casteren  
Aert Corst van Casteren  
Willem Jan Daems Schellekens  
Willem Jan Damen Schellekens  
Hendrick Reijnder Corsten  
Theodorus Dortmans  
Jan Goiijaerts  
Wouter Gerrits  
Jan Goijaerts  
Jacob Goijaerts  
Adriaen Goijaerts  
W. van Gestel  
Goijaert Corsten van Sochel  
Datering:
21-02-1690
Pagina:
337*
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga