skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
383 In de naam van de heer Amen. Vandaag 11 december 1693 verscheen voor mij notaris en getuigen Jan Janssen Spierincks en diens vrouw Perijntje Jan Damen Schellekens, wonend in de parochie van Gemonde in de heerlijkheid St. Michielsgestel, genoemde Jan ziek in zijn bed liggend en Perijntje gezond van lijf en leden, beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. Ze beseffen de broosheid van het leven, de zekerheid van de dood en de onzekerheid van de tijd waarop en willen daarom eerst hun testament hebben opgemaakt. Ze bevelen hun zielen zodra ze zijn komen te overlijden aan bij de almachtige God en willen een christelijke begrafenis. De testateur heeft eerder met zijn eerste vrouw Oda Jan Rutten een testament gemaakt voor notaris Jan van de Heuvel te Gemonde, waarbij Oda had bepaald dat haar erfgenamen na dood van Jan Jan Spierincks, welke Jan haar bezit tijdens zijn leven mocht blijven bezitten wat betreft vruchtgebruik, dat die aan de erfgenamen van Jan Janssen Spierincks de som van 150 gulden moeten voldoen, voordat haar erfgenamen haar bezit konden aanvaarden. De testateur vermaakt deze 150 gulden nu aan zijn 4 kinderen verwekt in dit tegenwoordige huwelijk, of aan zoveel meer kinderen als hij nog zal krijgen, hoofdelijk te delen en dat bedrag door de voogden op rente uit te zetten, waarvan hij testateur het vruchtgebruik krijgt en zijn kinderen het erfrecht. Alle verdere bezit van de testateurs, roerend en onroerend, vermaken ze over en weer aan elkaar als langstlevende, maar hun beider kinderen houden hiervan wel de legitieme portie. De langstlevende mag dat bezit vekopen, overdragen of belasten zonder toestemming daarin van hun kinderen te behoeven alsof ze beiden nog in leven waren. Met het geld dienen de schulden te worden afgelost en de rest is voor de opvoeding van de kinderen en verder naar believen van de langstlevende te besteden. Ze benoemen elkaar daarin als hun universele erfgenaam.
Vervolg:
De testateurs verklaren dat dit hun testament is en willen het zo hebben uitgevoerd. Aldus gepasseerd ten woonhuize van de testateurs in Gemonde, in aanwezigheid van Jan Hendrick Heessels en Jan Mattijssen van de Merenedonck inwoners alhier en getuigen. Ondertekend : Jan Janssen Spierincks, Trijn Jan Damen, Jan Hendrick Heessels, Jan Tijssen van de Merendonck, quod attestor W. van Gestel notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Jan Mattijssen van de Merenedonck  
Jan Tijssen van de Merendonck  
Perijntje Jan Damen Schellekens  
Jan Janssen Spierincks  
Oda Jan Rutten  
Jan Jan Spierincks  
Jan Hendrick Heessels  
Trijn Jan Damen  
Jan van de Heuvel  
W. van Gestel  
Datering:
11-12-1693
Pagina:
(357-r)
Soort akte:
Testament
Plaats:
Den Dungen
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
5115
Inventarisnummer:
3A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga