skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
110 Christijn dochter van Roeloff Goijaerts van der Stappen jongedochter omtrent 26 jaren oud parochie Gemonde onder de Baander-heerlijkheid van Boxtel die ten behoeve van Bartholomeus Mathijss Aerdt Handrickx en Hilleken zijn zuster heeft verklaard voor de oprechte waarheid dat zij in 1640 en 1641 als dienstmaagd heeft gewoond bij Arien Jacobs van Groenendael in welke jaren deze Adriaen Jacobsen op het erf woonde van Arien Peter Henricx en Arien Peters in een kamer woonde in hetzelfde huis en ze verklaart nog heel goed te weten dat Arien Jacobs verschillende meubels gebruikte de Arien Peters had geleend en aan genoemde Arien toebehoorde; namelijk “eenen cooperen moespodt, groot omtrent seven cannen, een grooten handtketel met een platten form (?) groot 7 kannen, een cleijn koeketelken, een groote scherm, een goet bedde met veren gevult ende sonder lap daer sij Christijn op sliep behalvens het bedde van Arien Peters selver op sliep, dewelck sij verclaerdt oock seer wel te weten dat met veren gevult was eenen deelen toch, eenen vulger gemaeckt van een oude stande, een vierpanne, eene eijcken koetsse daer Christijn in sliep, alle welcke meubelen die voornoemde Adriaen Jacobs continuelijck was gebruickende ende doer den selven Arien Jacobs vertrok van Arien Peters erffve naer Zegerwerp oock heeft mede genomen, tot reden van welwetentheijt allegeerende dat sij twee jaeren bijden voorschreven Arien Jacobs en Arien Peters als voorscreven staedt heeft gewoont ende bijsonderlijck inden jaren dat Arien Jacobs vetrock ende alsoo deselve meubelen menichmael heeft gebruickt ende niet alleen den voorschreven Arien Jacobs oft sijne huijsvrouwe hooren seggen dat deze meubelen den meer genoende Arien Peters waren toebehoirende, maar oock den voorschreven Arien Peters selver menichmaal bisonderlijck als sij hem gest…. hadden verwijtende de vrientscap die hij haar dede mede oock welexpresselijck gesien te hebben
Vervolg:
dat Arien Jacobs vertreckende naer Zegewerp deselve meubels heeft medegenomen. Getuigen: Anthonis Henrick Spierincx en Jan Janssen Spierincx
Persoon in schepenakte:
Christijn van der Stappen
Arien Jacobs van Groenendael
Bartholomeus Mathijss Aerdt Handrickx
Arien Peter Henricx
Anthonis Henrick Spierincx
Jan Janssen Spierincx
Adriaen Jacobsen
Arien Jacobs
Adriaen Jacobs
Roeloff Goijaerts van der Stappen
Datering:
06-02-1646
Pagina:
105v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga