skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
231 Claes Jacob Joosten (35) schrijnwerker, Cornelis Janssen Vercuijlen (32) lakenverkoper en Adriaentke zijn vrouw, Peter Jacob Jacobssen van Verlen (32) schoenmaker, Peter Janssen van Nistelroode linnenlakenwever, allen onder jurisdictie van Schijndel. Claes de eerste attestant verklaart gezien en verstaan te hebben dat Jenneken weduwe van Jan Laerenssen met Meriken Handrickx haar dienstmaagd op de laatste dag van september “hebben crackeel gemaeckt tegens Marijke weduwe van Meester Peters van Meerhoudt siev uijtsinnicklijck kijvende fulminerende ende injurerende onder andere scheldtwoorden die hij attestant overmits groote menichte niet en heeft gadegeslaegen oft onthouden ende verklaert wel duijdelijck verstaen te hebben dat Jenneken weduwe Jans Laurenssen de meergenoemde weduwe Meester Peters voor alle man noende schelde ende luijd uitriep dese woorden inne substantie “Ghij uijtghebruijde hoere, ghij vercken, ghij smeurhoudt”, Daerenboven oock wel gehoordt ende verstaen te hebben Jenneken Jans Laurenssen heeft verweten aende gemelte weduwe Meester Peters dat sij noch eenen bastaert soone hadde woonen tot Turnhoudt; verclaert oock seer wel gemerckt ende gade geslaegen te hebben dat Marijken weduwe Meester Peters de menichfuldighe injurien daer de gemelte Jenneken haer mede was sceldende alletesamen met geduldt heeft verdraegen sonder wederom te calumnieren oft tegen schelden maer dat sij seijde oft dusdanige woorden: “Maer Jenneken hoe condij dat geseggen ende dergelijcke goedt woorden”. Verclaerde oock wel gesien te hebben dat als wanner den H(eer) Officier is gecomen om dat crackeel te verbieden oft te beletten dat die gemelte Jenneken tegens den voorschreven officier selffs is uijtgevallen met vele scandelijcke verwijtinge ende caluminerien”; op dat moment was Claes bezig met een trog te maken voor Cornelis de lakenverkoper.
Vervolg:
Cornelis Janssen de 2e deponent bevestigt de verklaring van Claes maar voegt er aan toe dat Jenneken aan Marijken heeft verweten “dat sij was een luijster ster oft luijstevinck die aen allemans deuren liep (te) luijsteren. Adriaentken dochter van Jathouwers vrouw van Cornelis Janssen Vercuijlen laat nog weten dat de bataardzoon in Turnhout een “tieckenwever”was en volgens haar zou Jenneken, buiten alles wat al verklaard is, dat Jenneken tegen Merijken gezegd zou hebben: “ghij vercken, ghij hoer, ghij en hebt niet een kindt bij eenen vader’ en Jenneken zou Marijken verweten hebben “dat sij was een gommelster ende bedelster die tot Handrick Gijsberts menich kanneken mulcks hadde gegommelt ende dat sij wel wilde datse haere bladerkens daer weder mochte gebruijcken”. Adriaentken voegt er ook nog aan toe dat Jenneken de genoemde weduwe in haar eigen huis molesteerde liggende over de gesloten halve deur hebbende een riek in haar hand en liep “met felle moet” op Marijken af slaande met haar vuisten, maar Marijken heeft de deur voor haar neus dicht gesmeten. Maar Adriaentken verklaarde ook dat Marijken al die onbeleefde beschuldigingen en scheldpartijen “patientelijck heeft verdraegen sonder eenich weder schelden”. Peter Jacobs van Verlen bevestigt alles wat door de anderen was verklaard. Peter Janssen van NIstelroode verklaart dat hij gezien heeft dat Mariken de dienstmaagd van Jenneken “hare vrouwe int kijven en rasen assisterende met voeten vreesselijck heeft gestooten op de deure van Merijken weduwe Meester Peters roepende ende screeuwende ghij uijtgebruijde hoer, ghij allemans hoer, ghij vercken compter eens uijt ick sal u den cop van een slaen”. Getuigen te Schijndel: Meester Johan van Oosterhooven openbaar notaris en Willem Michielssen van den Bossch.
Persoon in schepenakte:
Jacob van Verlen
Peter Janssen van Nistelroode
Peters van Meerhoudt
Peter Jacobs van Verlen
Johan van Oosterhooven
Willem Michielssen van den Bossch
Claes Jacob Joosten
Cornelis Janssen Vercuijlen
Jenneken Jans Laurenssen
Jan Laerenssen
Meriken Handrickx
Jans Laurenssen
Peters
Cornelis Janssen
Handrick Gijsberts
Peter Janssen
Datering:
01-12-1649
Pagina:
225v
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5116
Inventarisnummer:
12
Bron:
Notarissen
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga