skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
3 Jan, Reinder en Claes broers kinderen van Peeter Claes Reinders en Hillegont zijn vrouw, Eymert Peeterss. man van Katherina, Dirck Jan Michielss. man van Christina, beiden dochters van Peeter en Hillegont die een scheiding en deling van goederen zijn aangegaan nagelaten door hun ouders en aan Jan is ten deel gevallen: enen ackere saetlants vii lopensaten landts aent Wybossche geheyten die Nieuwe Hofstadt liggende in die Loessebraeck e.z. Meus Gherings a.z. Lambert Willem Snyderss. e.e. Eymert Peeterss. a.e. die ghemeyne straet, belast met 1 malder rogge aan Jannen van Hoevel wonende te ’s-Hertogenbosch; 1 mauwer rogge aan Gerit Cuijsten te ’s-Hertogenbosch, 1 st. cijns in het boek van de Heer van Helmond, 3 st. 1 oort aan de naburen van Schijndel, item een stuck landts 5 lopensaetn landts geheyten op die Locht e.z. Goessen Goertss. a.z. Art Wouter Reinders e.e. erfgenamen van Jan Scymans a.e. die ghemeindt straet belast met 2 Bossche ponden payment aent Clooster oft convent van Soeterbeeck – daags na Sint Maartensdag in november 1534. Reinder is ten deel gevallen: enen camp weyvel[t]s ende aerlandts 2 mergen landts aent Wybossche geheiten Lobbenhoef e.z. den ghemeinden dijck a.z. Claes …Lenartss. e.e. Ghysbert Janss. van den Boogaart a.e. die ghemeint, belast met 3 st. 1 oort cijns aan de Heer van Heeswijk, item een stuck landts 4 lopensaten geheiten op die Witackers e.z. Meester Pauwels Raessen a.z. a.z. Jan Dyrck Schoenmaeckers, belast met 1 Bosch mauwer rogge aan Katherijn Eymert Lamberts dochter alias Lijn van den Bors te Schijndel. Claes is vervolgens ten deel gevallen een stuck landts onder Born gheheiten die Bunder 6 lopensaets e.z. Willem van Meielsvoert a.z. Reinder Peeters e.e. Dyrck Aertss. van Kessel a.e. die gemeine straet, item noch enen camp hoivel[t]s oft weivels op die Hesickestege geheiten Reindershoef e.z. Ariaen Goessens van Schyndel a.z. Rycart Henrickss. van den Boogaart e.e. Jan Eymerts a.e. Willem Gheritss, van den Hautert,
Vervolg:
belast met 3 blanken en 1 negenmenneke cijns aan de Heer van Helmond. Reyndert is ten deel gevallen huys hoff hofstadt ende erffenis aent Wybossche gheheiten die Aude Hofstadt vii lopensaten landts e.z. Lambert Willem Snyderss. a.z. Meus Gherings e.e. Eymert Jan Peters a.e. die ghemeine straet, belast met 1 malder rogge aan Jan van Hoevel te ’s-Hertogenbosch, 6 blanken te Sint Oedenrode aan de koster [custer], item noch een stuck landts 3 loopensaten in die ghemeinde Hardebeemptden gheheiten dat Appelteren e.z. Jan van den Sandt a.z. Aert van Sochel e.e. Meus Gherings a.e. Goessen Theus, belast met 4 Bossche ponden payment aan Jan Martens, 5 st. aan de geburen van Schijndel, item noch ten deel gevallen een beemptken oft weivels opt Houbraecken gheheiten opt Rullen in die Hardebeempt e.z. die Paters van den Dunghen a.z. Ariaen Verhagen e.e. Aernt Verhagen a.e. erfgenamen van Lambert Eymberts. Dyrck is ten deel gevallen enen ackere aent Wybossche geheiten die Steltbraeck e.z. Gherit Janss. Verhagen a.z. + e.e. Meester Pauwels Raessen a.e. erfgenamen van Gherit Michiels, enen camp hoeivels oft weivels groot enen buynder aent Wybossche geheiten die Laefdonck e.z. die weu [= weduwe] Jan Mathijssen a.z. die weu Meester Jans van Bercken [mogelijk Berkel bedoeld] e.e. Theuwen Mathijss. a.e. die ghemeint, belast met 2 st. aan de Heer van Heeswijk, item enen camp hoeivels oft weivels groot 1 buynder in die Haerdebemptden after die Smaeldonck e.z. Jan Willem Schoenmaeckers a.z. Lucas Jan Mathijss. e.e. weeu Gritten Bol a.e. Jan Janssen van den M….- gevolgd door de slotformule van de akte – voor de datum zie hierboven
Persoon in schepenakte:
Ghysbert van den Boogaart  
Dyrck van Kessel  
Ariaen van Schyndel  
Jans van Bercken  
Peeter Claes Reinders  
Art Wouter Reinders  
Pauwels Raessen  
Jan Dyrck Schoenmaeckers  
Eymert Jan Peters  
Jan Willem Schoenmaeckers  
Jannen van Hoevel  
Lijn van den Bors  
Willem van Meielsvoert  
Jan van Hoevel  
Jan van den Sandt  
Aert van Sochel  
Meus Gherings  
Gerit Cuijsten  
Jan Scymans  
Reinder Peeters  
Jan Eymerts  
Goessen Theus  
Jan Martens  
Ariaen Verhagen  
Aernt Verhagen  
Lambert Eymberts  
Gherit Michiels  
Jan Mathijssen  
Jan Janssen  
Datering:
daags na Sint Maartensdag in november 1534
Pagina:
1v-3
Plaats:
Schijndel
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
42
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga