skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
7 twee oort aenden erfgenamen Peter Schijmans, 28 st. aenden provisoors vanden Sinneloosenhuyse binenn den Bossche, 21 st. aen den heyligen geest in Schijndel, , den ecker in de Buender gelegen, slotformule, 13 december 1605, testes Jan Myssen ende Heretum scepenen, Hermen Henrick Peters ende Tomas Claessen van Gerwen momboiren van Claessen onmundich kynt van wijlen Gerart Claessen van Gerwen ter eenre syden ende Henrick Jan Lamberts te randere syden, aengegaen seeckere contract, dat die vs. Henrick Janss. sal onderhauden alimenteren in cost dranck wassinge ende vringinge (?) ende dat eenen termijn oft tijt van vier ende een halff jaere continuelyck naest malcanderen geduerende ende tvs. kijnt gecomen synde tot synen ouderdom Henrick Janss. gehouden sal syn aen te schoole te hauden ende te laten gaen tot Middelrode of op een ander plaetsse daer Henric Janss. metter woone comt te trecken, welcke onderhaut beginnen sal met lichtmisse ierstcomende, voor welcke vier ende een halff jaer onderhaut die vs. mombaren gelooft hebben ende geloven midts desen …te geven ende betalen aen handen van den vs. Henricken Janss. eens die summe van vyftich Car. tot xx st. stuck gancbaer gelt ende oft gebeurden dat dat kijnt gereaeckte te sterven binenn die vs. vier ende een halff jaere Jan Henrick Janss. jaerlycx innen elff gl. aen ….vyftich gulden ende comet te sterven binnen siaers salmen altijts …….iemant des tijts afrekenen ende de resterende oft supercoe…..penningen sal Henrick Jan Lamers gehouden zijn wederom te restitueren ingevalle het kijnt als voor geraeckt te sterven [stuk doorgehaald] ende ingeval Henrick ….geraeckte te sterven binnen den vs. tijt sullen syne naecomelingen …..sijn in vuegen vs. tvs. kynt te onderhauden oft mogen gestaen ….nae advenant des tijts restituerende de penningen van den naevolgende …..daer van geen onderhaut gedaen en is, soo syns Henricx naecomelingen tselve gelieven sal
Vervolg:
– Gelovende alsoe Henrick Jan Lamers ende met hem Henrick Aelberts sgeens vs. is in alles te achtervolgen te onderhauden end ete voldoen dar voor hunne respective persoonen een voor al als principael onverscheyden ende guederen …..ende vercrygen verobligerende ende verbyndende met renunciatie van alle exceptien ende re…..
Persoon in schepenakte:
Tomas Claessen van Gerwen
Gerart Claessen van Gerwen
Hermen Henrick Peters
Henrick Jan Lamberts
Henrick Jan Lamers
Peter Schijmans
Jan Myssen
Henrick Aelberts
Datering:
1605-1612
Nota bene:
Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer:
5122
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS