skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
261 WILLEM JAN VAN DIJCK: Een stuck teulant groot: vijff vaetset ofte soo groot:ende clijn als t'selve geleegen leijt aende bosstraet aende eene sijde Erve NELIS AERT JOOSTEN aende ander sijde de WEDUWE GEURT AERTS schietende vande bosstraet tot op: de heijde heeft hij wettelijck ende erffelijck [ver]cocht opgedraegen ende overgegeven aen AERT JAN VAN DIJCK ende sijnen erven omme bij den selffden ten erffelicken rechtten te hebben ende te besitten: ende heeft helmelinge daer op [ver]tegen in manieren indien gewoonlijck sijnde tot behoeff van AERT JAN VAN DIJCK voorss[creve] ende sijnen erven: Mede geloovende hij [ver]cooper transportant als schuldenaer principael op [ver]bantte van sijne respective persoone ende goederen nu hebbende ende naermaels [ver]crijgende het voors[creve] [ver]coopen opdraegen ende overgeven altijt voor goet vast bundigh ende van vollen waerden te sullen houden ende allen commer calangie ende aenthaele daer inne sijnde ofte naermaels kommende alingh ende int geheel aff te doen ende te weeren: ende dat Los ende vrije uijtgenomen schouw ende commer binnen s'lants: daer toe te onderhouden gehoorende / Getuijgen waeren hier over de Heer Stadthouder BROECKHUIJSSEN: AERT JAN HUIJBERTS ende JAN CEELEN Schepenen der Stadt ende Vrijheijt van Osch ende des t'oirconde bijde selffde alsoo onderteeckent binnen Osch opden negenentwintighsten Junij sestienhondert vijffentnegentigh
ondertekening door: D van Broeckhuijsen; Aert Jan Huijberts; Jan Marcelis Coolen
in marge: Coopspenningen -160 gulden
40:en penn[ing] -4-0-0 Bet[aelt]
tiende [ver]hogong tot 0-8-0 Bet[aelt]
Persoon in schepenakte:
Erve Nelis Aert Joosten
Aert Jan Huijberts
Jan Marcelis Coolen
N van Dijck
N Huijberts
N Ceelen
D van Broeckhuijsen
Datering:
29-6-1695
Pagina:
133r
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
7365
Inventarisnummer:
79
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga