skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
293 Verschenen zijn Niclaes Jansen van Roij en diens broer Thomas, verder Jan Goossens als man van Jenneken, genoemde Niclaes en Thomas nog handelend voor hun andere broers en zuster of hun kinderen, als wettige kinderen van wijlen Jan Francken als partij ter ener zijde, verder Geerling Janssen van Goenendael, Peter Hendricx de Jonger als man van Anneken dochter van Jan Henricks van de Groenendael verwekt bij Agnees, verder Wouter Willems als weduwnaar van Lijsken dochter van Jan Hendricks (Groenendael) en Angnees, verder Willemke weduwe van Huijbert Thijsen als dochter van Jan Hendricx en Agnees, Hendrick Janssen als man van Mariken dochter van Jan Hendricx en Agnees, verder Dirck Herman Dircx als gemachtigde voor Catelijn weduwe van Herman Dircks, deze Catelijn ook dochter van Jan Hendrics verwekt bij Agnees, genoemde Geerlingh Janssen van Groenendael nog handelend voor de andere broers en zusters als partij ter andere zijde, hebben het bezit gedeeld dat ze hebben geerfd van wijlen Peter Andriessen en diens vrouw Anneken. (1) Genoemde Niclaes Janssen (van Roij) krijgt de schuur, esthuis met grond etc. zoals is afgepaald, belendend Peter Hendricx de Jongher, het erf genoemd de Voschbraeck, de straat, alles te Dinther in de Boeckaert. Nog krijgt hij twee stukken land te Dinther groot ca. 3 lopenzaad, ter plaatse genoemd *in den Ouden Hof*, belendend Pauwels Aerts van Goch, de gemeijnte van Dinther. Nog krijgt hij de helft van een akker ter zelfder plaatse gelegen genoemd de *Jacob-Philips-akker, belendend de erfgenamen van Arien Aerts, de condividente, de weduwe van Michiel Ariaens, de straat. Nog krijgt hij een stukje land ter zelfder plaatse gelegen, belendend de weduwe van Arien Janssen, de condividente, de weduwe van Michiel Adriaens, de kinderen van Ariaen Aerts. Nog krijgt hij de helft van het achterste deel van de *Quatcoop* gelegen te Dinther in de Boeckaert, belendend Evert Jacobs, de andere condividenten, Peter Hendricx de Jonger, Arien Stevens.
Vervolg:
Nog krijgt hij het vierde deel van een onverdeeld stuk land, in totaal groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in de Boeckart, belendend Peter Adriaen Spierincx, Evert Aerts, de Buntstraat. Nog krijgt hij een bunder hooiland jaarlijks te wisselen met de bunder van de kinderen van Ariaen Aerts gelegen te Dinther op Haselbergh, belendend de H. Geest van Den Bosch, Niclaes Janssen, de Ketelaerscamp aldaar, de gemeijnte van Dinther. Nog krijgt hij de helft van 2 bunders hooilan ter zelfder plaatse gelegen op Haselbergh, belendend Jan Goorts cum suis, de kinderen van Ariaen Aerts, Niclaes en Tomas Janssen (van Roij), Niclaes Antonissen en Lenaert Henricks, de gemeijnte. Nog krijgt hij de helft van een dagmaat hooiland gelegen te Dinther aan de Beughe, belendend Goijaert Janssen Weijgergancx, de weduwe van Matheus Ariaens, de rivier de Aa. Nog krijgt hij een perceel hooiland onder Veghel genoemd de Asdonck, gelegen in de eerste Buenders, belendend Agnees als weduwe van Willem Steenbackers dochter van Willem Trueren, de kinderen van Jan Henricks van de Groenendael. Albert Stathouders, de weduwe van Aert Geerlincx. Nog krijgt hij het zesde deel van een hooiveld onder Schijndel in de Wijbosch aldaar genoemd aan het *Veghelse Gadt*, belendend het gasthuis van heer Adams in Den Bosch, de gemeijnte van Schijndel, Antonis Ariens Smidts, Henrick Corst Antonissen, Hugo Janssen van Berckel. Nog krijgt hij het achtste deel van een onverdeeld hooiveld gelegen onder Schijndel op de Wijbosch, genoemd de Sint Antonisbunder, belendend Gerart Jan Gerarts, Gerart Goorts, Aert Jan Ariaens Robben, Jan Janssen Verweteringe, Gijsbert Willems van de Bogart, de rivier de A. Hieruit jaarlijks de helft van 3 vaten rog te betalen die wordt betaald met 15 stuivers, nog twee jaar eens 3 stuivers in het Verbrant Bedeken.
Vervolg 2:
(2) Genoemde Geerling Jansen van de Groenendael krijgt een huis, tuin en aanliggend erf, gelegen te Dinther in de Boeckaert, belendend Jan Aert Cornelissen, jonker Gijsbrecht van der Schaudt, de straat. Nogkrijgt hij een stuk land gelegen te Dinther, groot een zesterzaad, belendend jonker Gijsbrecht van der Schaudt, Peter Arien Janssen, de weg daar. Nog krijgt hij een akker te Dinther in de Versche Hoeve, genoemd de Jacob-Philipsakker in totaal groot 5 lopenzaad, belendend de gemeijnte van Dinther, de weduwe van Michiel Ariaens, de straat, Nog krijgt hij een stukje land ter zelfder plaatse gelegen, belendend de andere erfdelers, de weduwe van Michiel Ariaens, de kinderen van Ariaen Aerts. Nog krijgt hij de andere helft van het achterste deel van de Quaetcoop gelegen in de Boeckaert, belendend Ariaen Stevens, Peter Hendricx de Jonger, Adriaen Stevens. Nog krijgt hij de helft van twee bunders hooiland te Dinther op Haselbergh, belendend Jan Goorts, de kinderen van Ariaen Aerts, genoemde Niclaes en Thomas, Niclaes Antonissen, Lenaert Henricks, de gemeijnte van Dinther. Nog krijgt hij een halve beemd hooiland te Veghel in het Dorshout, genoemd de Amer, belendend Jan Sijmons, Dirk en Jan als zoons van Daniel Janssen, de gemeijnte van Veghel, de rivier de Aa. Nog krijgt hij een negende deel van een hooiland gelegen te Veghel ter plaatse genoemd de *Eerste Buenders* onder Dorshout, belendend de weduwe van Jan Dircx opte Locht, Willem Aelberts, Lambert Hendricx, Anneken weduwe van Goossen Adriaens, Goijaert Aerts, Delis Delissen.
Persoon in schepenakte:
Anneken van de Groenendael  
Niclaes Jansen van Roij  
Geerling Janssen van Goenendael  
Peter Hendricx de Jonger  
Geerlingh Janssen van Groenendael  
Peter Hendricx de Jongher  
Pauwels Aerts van Goch  
Jan Henricks van de Groenendael  
Hugo Janssen van Berckel  
Gijsbert Willems van de Bogart  
Geerling Jansen van de Groenendael  
Aert Jan Ariaens Robben  
Dirck Herman Dircx  
Peter Adriaen Spierincx  
Goijaert Janssen Weijgergancx  
Antonis Ariens Smidts  
Henrick Corst Antonissen  
Gerart Jan Gerarts  
Jan Janssen Verweteringe  
Jan Aert Cornelissen  
Peter Arien Janssen  
Geest van Den  
Gijsbrecht van der Schaudt  
Jan Goossens  
Jan Francken  
Wouter Willems  
Huijbert Thijsen  
Jan Hendricx  
Hendrick Janssen  
Herman Dircks  
Jan Hendrics  
Peter Andriessen  
Niclaes Janssen  
Ouden Hof  
Arien Aerts  
Michiel Ariaens  
Arien Janssen  
Michiel Adriaens  
Ariaen Aerts  
Evert Jacobs  
Arien Stevens  
Evert Aerts  
Jan Goorts  
Tomas Janssen  
Niclaes Antonissen  
Lenaert Henricks  
Matheus Ariaens  
Willem Steenbackers  
Willem Trueren  
Albert Stathouders  
Aert Geerlincx  
Gerart Goorts  
Ariaen Stevens  
Adriaen Stevens  
Jan Sijmons  
Daniel Janssen  
Jan Dircx  
Willem Aelberts  
Lambert Hendricx  
Goossen Adriaens  
Goijaert Aerts  
Delis Delissen  
Jan Henricks van de Groenendael  
Jan Hendricks  
Jan Hendricx  
Datering:
1651
Pagina:
scan 250
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
42
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga