skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
204 Deling tussen Jan Luijcassen en Dirck Geelings als voogden over de minderjarige kinderen van Leendert Gielens, verder Peeter Wilbers (=Peeter Wilbert AdriaenTimmers), nog Lijsbeth, Jan, Eijken en Adriaen als kinderen van Wilbert Adriaen Timmers. Genoemde Eijken Wilbers erft een huis en tuin, gelegen te Heeswijk, belendend de kinderen van Willem Dirx, de H. Geest van Den Bosch. Nog krijgt ze 50 gulden ten laste van Huijbert Rutten, maar zal dit lot de dorpskommer en dorpslasten betalen en aan Hendrick Janssen te Heeswijk 200 gulden. (324) Genoemde Lisbeth Wilbers als weduwe van Hendrick Freijnsen erft een akker genoemd de Gijsenacker en de Korte Stucken, in totaal groot 3 lopenzaad, gelegen te Heeswijk, belendend de heer secretaris Niekens, Joost Hendricks van de Laerschot en Jan Pennincx, de straat. Nog krijgt ze 50 gulden van Huijbert Rutten met de verplichting hieruit jaarlijks een vat rogge te betalen aan de kerk van Heeswijk, nog een half vat gerst gewinchijns aan het Hof ten Bogaerd, nog 6 stuivers en een oort gewinchijns aan de ed. heer van Heeswijk, nog 7 stuivers aan de ed.mogende gecommitteerde raad, verder moet dit lot aan Hendrick Jansen Dobbelsteen 50 gulden betalen, nog aan Judith Willem Wilbers en aan Martten van Loon 40 gulden, verder de gebuurkommer en dorpslasten. Genoemde minderjarige kinderen van Leendert Gielens erven een huis, tuin en aanliggend land groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Dinther aan de Heijlhaeren, belendend Peeter Marttens van Elswijck, het vierde lot, de straat, Hieruit aan de heer van Deurne 5 gulden jaarlijks te betalen, nog aan de zelfde een vat gerst, nog een vat haver en een half vat rogge, nog 6 stuivers en een oort gewinchijns aan de ed. heer van Heeswijk, nog een gulden 16 stuivers gewinchijns aan het Hof ten Bogaerd, nog twee stuivers een oort gebuurchijns aan de ed. heer van Heeswijk, nog aan de koster alhier een half brood en een halve kop gerst, nog 70 gulden eens aan Jenneken Jan Gijsbers,
Vervolg:
nog 24 gulden aan Hendrick Jan Pennincx, nog moet dit lot aan het tweede lot 12 gulden 10 stuivers betalen. (325) Genoemde Adriaen Wilbers erft een akker groot ca. 6 lopenzaad, gelegen te Dinther aan de Heijlhaeren, belendend het tweede lot, de straat daar. Hieruit aan de kinderen van Leendert Gielens 75 gulden te betalen, nog 24 gulden aan Willlem Jan Dirck Pennincx, nog 24 gulden aan Dirck Jan Pennincx. Nog krijgt dit lot het esthuis nabij het huis aan de Heijlhaeren in het derde lot vermeld, zonder de oven en dat esthuis zal worden afgebroken en geruimd. Verder de gebuurkommer etc. te betalen.Genoemde Jan Wilbers erft een akker gelegen te Dinther op het Reijtsel, groot ca. 5 lopenzaad, genoemd het Lang (?) Stuk, belendend de H. Geest van Den Bosch, de straat, de mestweg. Nog krijgt hij het vierde deel van een hooiveld te Veghel, genoemd de Buutscamp, dit vierde deel zijnde 2 karren hooigewas te Veghel in de Buenders, samen hooiend met Adriaen Lauwreijnsen, belendend de Watersteeg daar. Nog krijgt hij het vierde part van een hooiveld op Vorstenbosch waarvan jaarlijks een kar hooigewas wordt gehaald, belendend Jacob Huijbers, Leendert Wijnen Suijskens. Nog zullen de delers samen aan dit lot 50 gulden geven, mits dat dit lot aan het tweede lot 12 gulden en 10 stuivers zal geven, verder de gebuurcommer en dorpslasten te betalen. Genoemde Peeter Wilbers Timmers erft een akker teulland genoemd den Lijntacker, groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Dinther op het Reijtsel, (326) belendend Wouter Jan Gijsbers, de H. Geest van Den Bosch, de mestweg daar. Nog krijgt hij een hooiveld genoemd het Geweerbeemdje groot ca. 4 karren hooigewas, gelegen aan de rivier de Aa, belendend de Gemijne Beemd, de Crommenbeemd, de Schoutenbeemd. Dit lot zal aan Jan Dirck Pennincx 18 gulden betalen, verder de gebuurkommer en dorpslasten.
Vervolg 2:
Verder beloven de delers deze deling gestand te doen en als er op iemands erfdeel meer lasten drukken dan nu bekend is, zullen ze die samen betalen. Getuigen hierbij de heer drossaard Broekhuijzen en Leendert Gielens als schepen. Datum 24 januari 1711. Getekend : Hermanus van Broekhuijzen, Aert Joosten, Lendert Gielens, D, Niekens, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Joost Hendricks van de Laerschot  
Peeter Marttens van Elswijck  
Willlem Jan Dirck Pennincx  
Peeter Wilbert Adriaen  
Wilbert Adriaen Timmers  
Hendrick Jansen Dobbelsteen  
Judith Willem Wilbers  
Jenneken Jan Gijsbers  
Hendrick Jan Pennincx  
Dirck Jan Pennincx  
Leendert Wijnen Suijskens  
Peeter Wilbers Timmers  
Wouter Jan Gijsbers  
Jan Dirck Pennincx  
Geest van Den  
Martten van Loon  
Hermanus van Broekhuijzen  
Jan Luijcassen  
Dirck Geelings  
Leendert Gielens  
Peeter Wilbers  
Eijken Wilbers  
Willem Dirx  
Huijbert Rutten  
Hendrick Janssen  
Lisbeth Wilbers  
Hendrick Freijnsen  
Jan Pennincx  
Adriaen Wilbers  
Jan Wilbers  
Adriaen Lauwreijnsen  
Jacob Huijbers  
Aert Joosten  
Lendert Gielens  
Datering:
1711
Pagina:
scan 323
Plaats:
Dinther
Toegangsnummer:
7603
Inventarisnummer:
48
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga