skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
56 Goijart soene wijlen Jans Goijwerts soo voir hem selve ende hem mede fort ende sterck maeckende voir Cathalijn sijne wettighe sustere. Matijs soene Hanrick Vogelssen als wettich man ende mombair van Jenneken sijne wettighe huijsvrouwe. Joosten soene Goijartssen van Alphen als wettigh man ende mombair van Aelken sijne wettighe huijsvrouwe. Jan soene wijlen Jan Goijwerts soo voir hem selve als hem mede fort ende sterck maeckende voir Hanricx Willemssen als wittighe man ende mombair van Jenneken sijn wittighe huijsvrouwe. Jan soene wijlen Lambert Janssen verweckt bij wijlen Anneken sijne huijsvrouwe. Te samen wettighe ende gerechte erffgenaemen wijlen Mateus soene wijlen Jan Lambertssen van Tartwijck verweckt bij wijlen Elijsabeth dochtere Gerit Terlinck sijne wettighe huijsvrouwe. Zij hebben gescheijden ende gedeijlt o.a. de erffgoederen, gronden van eenen rente, huijsen ende pachten die hen nae doodt ende afflijvicheijt van voirnoemde wijlen Mateus Janssen henne respectieve broederen ende soene heeft aengecomen ende aenverstorven. O.a. aen Goijaerden soene wijlen Jan Goijwerts o.a. een pacht loschijns vuijt huijs, hoff, hofstadt etc. gelegen aende Heijde aende Schutsboom nu gebruijckende bij Jan soene wijlen Hanrick Hanricxssen ende die voirschreven Jan in coope ende opdrachte vercregen tegens Roeloffsen soene Daniels vande Horrick. Aen Matijssen als man ende mombair van sijnder huijsvrouwe o.a. eene jaerlijcke ende erffelijcke losrente, vuijt huijs, hofstadt ende lande toebehorende Lambert Artssen van Delft gelegen tot Nijnsel en o.a. eene jaerlijcke rente, vuijt goederen ende onderpanden van saligher Hanricx vande Morselaer gelegen ter plaetssen genoempt ten Oever. Vermelding van parcelen en onderpanden etc. Donderdonck. Roder Broeck. Hoijbeempt genoempt Keijsers camp gelegen in die prochie van Schijndel. De Loe, gelegen aent Varsenhaut. Creijtenborch. Sontvelt. Eversche ekceren. De Vleut onder Oirshot. Vressel. In Gheene Bosch. Opte Voirt.
Persoon in schepenakte:
Joosten van Alphen
Mateus van Tartwijck
Lambert van Delft
Mateus Janssen
Jan Goijwerts
Jans Goijwerts
Hanrick Vogelssen
Goijartssen van Alphen
Jan Goijwerts
Lambert Janssen
Jan van Tartwijck
Gerit Terlinck
Hanrick Hanricxssen
Datering:
1614
Pagina:
72
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
110
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga