skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
11 Willem sone wijlen Hendrick Jan Cranen, geassisteert met Aert Hendrick Aertssen ende Gijsbert Jan Cluijtmans tot deese alleenlijck sijn vercoren momboiren Goijaert Janssen van Dinther man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe, ende Handrick Janssen vanden Kerckhof man ende momboir Marije sijnder huijsvrouwe dochtere wijlen Handricx Jan Craenen voirgenoemd, bij den selven Handricken ende wijlen Beelken sijnder huijsvrouwe dochter wijlen Aert Hendricxssen van Taertwijck wettelijck verweckt. Ende hebben bekent ende beleden met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende erffdeijlinge van de erffgoederen hen van wegen henne vader voirschreven aengecomen. Aen de voorschreven Willemen met sijnen voorschreven momboiren ten behoeven deselffs Willemen o.a. een stuck erffve tot saijlants als weijlants genoempt de Blommenhoff, gelegen binnen der parochie van Vechel ter plaetsen genoempt aenden Blaeuwen steen. Aen Goijaert Janssen van Dinther o.a. de stede ende erffenisse inde Donderdonck te weeten huijs, hoff, saijlant, weijlant etc. Chijns int boeck van Helmont. Aen Handrick Jansen van de Kerchoff o.a. een huijs hoff, schuer backhuijs metten boomgaert, gestaen ende gelegen ter plaetsche Eerschot. Aldaer tusschen erffenisse Joncker Banci deen sijde ende tusschen erffenisse Dirck Janssen Ketelaer dander sijde, streckende vande gemeijne Dommelstroom totter gemeijn straete. Alnoch een stuck erffe tot saijlant genoempt het campken, gelegen ter plaetsche voirschreven, aldaer tusschen erffenisse der erffgenamen Peeter Jan Denisse? ende anderen deen sijde, ende erffenisse der Bisschop van Ruermonde? dander sijde streckende vande erffenisse Joncker Absolons totter gemeijne straete. Alnoch ee stuck saijlants geegen ter plaetsche voirschreven inde Verwe genoempt, aldaer tusschen erffenisse meester Jans chururgijns? deen sijde ende erffenisse Melchior Donckers dander sijde ende deen eijnde, streckende metten anderen eijnde op erffensse der pastorije tot Eerschot.
Vervolg:
Verder vermelding van wijlen Aeltken henne condividenten susteren.
Persoon in schepenakte:
Goijaert Janssen van Dinther  
Handrick Janssen vanden Kerckhof  
Aert van Taertwijck  
Handrick Jansen van de Kerchoff  
Aert Hendrick Aertssen  
Gijsbert Jan Cluijtmans  
Handricx Jan Craenen  
Dirck Janssen Ketelaer  
Peeter Jan Denisse  
Banci  
Absolons  
Melchior Donckers  
Hendrick Jan Cranen  
Datering:
1645
Pagina:
13
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
115
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga