skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
47 Alsoo Willem Peter Thonisse woonachtich tot Vechgel als momboir over de onmondige kijnderen van wijlen Matheus Peter Thonissen verweckt bij Meriken Janssen sijne wettige huijsvrouwe. Hadde versocht bij schepen requeste aen schoudt ende schepenen des dorpen van Vechgel, om te comen ende connen geraecken tot eene erfmangeling tot groote voordeel van de onmondige voorschreven, tegen seckere halff huijskens met een schop ende aengelach, gelegen onder den dorpen van Vechgel ter plaetse Wilvers hoeck. Het welck die gemelte Meriken moeder van de onmondige de tochte daer inne is competerende. Aengecomen bij deijlinge tusschen Gerit Jan Gossens, waernaer Jan Hens Cuipers het voorschreven halft huijs bij coope vercregen hadde. Soo sijn die voorschreven Willem Peter Thonissen vuijt crachte der machte als voor met bij wesen van de gemelte Meriken ende Peter Thonissen haere meerderjarige soon ter eenre ende Thonisken weduwe Jan Hens Cuijpers met Thijs Jan Thijssen aks man ende momboir van Lijsebeth dochtere des voorschreven Jan Hens Cujpers ende Tonisken voornoemt sijne huijsvrouwe ende Thonis Janssen van Eerdt man ende momboir van Jenneken dochtere des voorschreven Jan ende Thonisken voornoempt, met malcanderen over comen ende aengegaen eene erffmangelinge. Die voorschreven Mariken ter tochte ende de voorschreven onmondige kinderen ten erffrechte sullen hebben ende houden ende erffelijck besitten voor het voorschreven half huijs ende etc. een huijsken met 2½ lopense aengelach daer aen ende bij gelegen. Bestaende in groes als teulandt te saemen gestaen ende gelegen ter plaetse Wilvers hoeck, tusschen erffve de voorschreven Thonisken aen beijde sijde, streckende metten een eijnde opde gemeijnte van Vechgel ende metten anderen eijnde de kinderen Handrick Handricx.
Persoon in schepenakte:
Thonis Janssen van Eerdt  
Matheus Peter Thonissen  
Gerit Jan Gossens  
Jan Hens Cuipers  
Willem Peter Thonissen  
Jan Hens Cuijpers  
Thijs Jan Thijssen  
Jan Hens Cujpers  
Peter Thonisse  
Meriken Janssen  
Peter Thonissen  
Handrick Handricx  
Datering:
1674
Pagina:
56-57
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
120
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga