skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
70 Matthijs Jan Tijssen man ende momboir van Lijsebeth zijne huijsvrouwe. Thonis Jan van Eerd man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe kinderen ende erffgenamen van wijlen Jan Hens Cuijpers verweckt bij desselven ende bij wijlen Thonisken dochtere Dirck Thonis zijne huijsvrouwe. Geerlingh Peeters de Cuijper man ende momboir van Meriken natuurlijcke dochter van de voorschreven Jan Hens Cuijpers, als testamentaire erffgenamen beneffens die voorschreven wettige kinderen van de voorschreven Jan Hens Cuijpers ende Thonisken voornoemt. Die bekende met malcanderen aengegaen te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hun luijden vermidts der doodt ende afflijvicht van de voorschreven Jan ende Thonissken voornoemt aengecomen. Aen Thonis Jan van Eerdt o.a. een huijs, hoff, bogart, met een stuck landt ende groes, gemeijnlijck genoemt Den Oude Hoff te saemen gestaen ende gelegen binnen deser vrijheijt ter plaetse Eerdt, tusschen erffve Dirck Henssen metten eene sijde ende metten anderen zijde de gemeijn straet, streckende metten eenen eijnde Jacob Peters ende metten anderen eijnde Dirck Henssen voorschreven. Aen Matthijs Janssen Tijssen o.a. een huijs, esthuijs, schop, hoff ende bogart met het aengelach daer aen ende bij gelegen. Gelegen binnen der parochie van Vechel ter plaetse aende Sandsteeghde, tusschen erffve Thonis Jan Peeters Coop aende eenen zijde de anderen zijde de weduwe Mattheus de Smith, streckende van erffve de voorschreven weduwe tot opde gemeijnte van Vechel.
Persoon in schepenakte:
Thonis Jan van Eerd  
Geerlingh Peeters de Cuijper  
Thonis Jan van Eerdt  
Thonis Jan Peeters Coop  
Matthijs Jan Tijssen  
Jan Hens Cuijpers  
Den Oude Hoff  
Matthijs Janssen Tijssen  
Mattheus de Smith  
Dirck Henssen  
Jacob Peters  
Dirck Thonis  
Datering:
1677
Pagina:
150
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
121
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga