skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. Verder vermelding van o.a. Ruth Handrick Rutten getrouwt geweest met Angenees dochter Geerlingh van Groenendael. De huere of gebruijck van de erffenisse die de weduwe Mathijs Lamberts in haer gebruijck heeft. Eijcken Dierckx huijs huer vant cleijn huijsken. Hop die in het sterffhuijs was bevonden. Eijmert Eijmers?. Gerit Martens. Item hebben de rendanten in 1697 tot Schijndel openbaerlijck en voor alle man soos hij rendant verclaerde een huijs en landerije dat in coop heeft opgebracht ter somme van duijsent en veertig gulden. Drij stuck lant gelegen onder Bersselaer, ingekocht bij Aert Jan Willems. Twee stuckens teullant gelegen opt Oetelaer onder Schijndel ingecoght bij Frens Jan Ariaens. Vecoft de helft van een klein huijske met het aengelagh ingebracht bij Frans Jan Ariaens. Den uijtgaef vermelding van o.a. Ruth Handricx de somme van ses en dartigh gulden sijnde een restant van een uitsetsel twelck Ruth uijt het sterfhuijs van Ariken Jan Willems te goet quam. Lambert Jan Willems voor sijn uijtsetsel. Gekocht voor Jan Tonissen eenen hemptrock. Gekocht tierenteijn tot wammis en broeck voor Jan den onmondige. Voor Merikens een schort. Heijlken Dircx gegeven van verschot aen Mariken Thonisse. Voor Willem hoosen, socken, clompen. Aen Johan van Heessel van gehaelt stof tot twee lijfkens en balijnen. Voor Jan ende Willem Tonissen betaelt voor twee leere broecke. Reijnder Jan Willems. Aen Heijlken Dircx voor hoosen, clompen, socken etc. ten behoeven van Marieken Tonissen. Willem Dierck van den Outelaer hadde vercofft aen Hendrick Colen een renthe. Anteneti Colen. Jan soone wijlen Willem Handrick vercofft Cathalijn Janssen de …. Jan soone Willem Handrick Gerits.
Vervolg:
Jan de Rijck als rentmeester van den huijsen van den heer van Helmondt van achterstallige chijnssen. Aen Seijcken Dircx jaerlijcx voor de mondkosten van Mariken dochtere Thonis Jan Aert. Voor de mondkosten van Willem onmondige soone van Tonis Jan Aerts betaelt aen Peeter Janssen van Hees. Item aen Reijnder Jan Willems voor een geheel jaer. Item voor Jan onmondige soone van Thonis Janssen Verhagen inde cost betaelt aen Aert Jan Willems.
Persoon in schepenakte:
Angenees van Groenendael
Jan Aertsen van der Hage
Jan Aert van de Hage
Willem Dierck van den Outelaer
Peeter Janssen van Hees
Aert Jan Willems
Ruth Handrick Rutten
Frens Jan Ariaens
Frans Jan Ariaens
Ariken Jan Willems
Lambert Jan Willems
Reijnder Jan Willems
Willem Handrick Gerits
Tonis Jan Aerts
Thonis Janssen Verhagen
Johan van Heessel
Jan de Rijck
Mathijs Lamberts
Eijcken Dierckx
Eijmert Eijmers
Gerit Martens
Ruth Handricx
Jan Tonissen
Heijlken Dircx
Mariken Thonisse
Willem Tonissen
Marieken Tonissen
Hendrick Colen
Willem Handrick
Cathalijn Janssen
Seijcken Dircx
Jan Willems
Geerlingh van Groenendael
Thonis Jan Aert
Datering:
16?? [1696?]
Pagina:
1-56
Plaats:
Sint-Oedenrode
Toegangsnummer:
7636
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga