skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
450 De erfgenamen van Meus Jan Meussen hadden goed gedeeld geërfd van hun vader. De meerderjarige voorkinderen en minderjarige nakinderen van Aert Meussen hadden toebedeeld gekregen 'drye gebont huysingen van den voorsten huyse met synre toebehoirten ende erffenisse daer toebehoirende, ten laste dat die voorkynderen ende naekynderen ter causse dat dit lot soo veel beter was als d' ander, eens tot eenen sekeren termijn van betalende van hen gehouden waeren te geven aen den gelycke erffgenamen in voorschreven de somme van hondert daelders.
Soo syn daer nae gestaen geweest Peter Jan Fredericx, als momboir van den voorschreven naekynderen ende Jacop Ariens als man ende momboir van Anna synder huysvrouwen ende Gerit Hanricx als man ende momboir Aleydis synder huysvrouwen, beyde voordochteren Aert Meussen voorschreven, ende hadden tselve gedeelte vermangelt ende vererffwisselt tegens Jannen Roeloffs', mede-voogd van voornoemde kinderen, 'ende dat om redenen dattet den onmundigen better ende prouffitelycker was gedaen dan gelaeten als oock qualyck middel hebbende om te repareren mits 'tselve een oudt vervallen huys, d' welck veel cost te repareren, soo Anhonis Geerlings ende Cornelis Goortss als naebueren op henne eeden verclaert ende gedeponeert hebben.
Al welcke voorschreven drije gebonden van huysinghen met hender toebehoirten die gelycke erffgoederen hadden geëstimueert op hondert daelders ter selver tyt als die erffdeylinge geschieden.
Soo is daer nae gestaen geweest Jan Roeloffs als man ende momboir voorschreven ende heeft met ons schepenen ondergenoemt, ende by kennisse Goort Laureynss Peterssen van den Eynde, wesende een timmerman, 't voorschreven huijs ende allen de niuwe timmeragie mitsgaders die reparatie, ende alles sgeens wat hy daer niuws aen getimmert ende gerepareert heeft, ende doen verdecken opte voorschreven huysinge, doen beleyden ende estimeren te weten hoe veel dattet nu beter soude wesen, als doen hy 't selve heeft gemangelt.
Vervolg:
Soo heeft die voorschreven timmerman metten schepenen deselve beterschap ende 't gene hy daer aen gerepareert ende getimmert heeft ende noch nootsakelyck te repareren moet geëstimeert ende geschat op hondert daelders, d'welck Jan Roeloffs voorgenoemt daer aff sever heeft gepresenteert gehadt'. De schepenen hebben dit goedgekeurd.
Getuigen: Geraert Adriaens en Anthonis Cornelis, schepenen in Vechell
Persoon in schepenakte:
Meus Jan Meussen  
Peter Jan Fredericx  
Goort Peterssen  
Aert Meussen  
Jacop Ariens  
Gerit Hanricx  
Jannen Roeloffs  
Jan Roeloffs  
Geraert Adriaens  
Anthonis Cornelis  
Datering:
16-05-1612
Pagina:
395-397
Soort akte:
Taxatie
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
35
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga