skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
5 Anthonis Jan Wijnen en Michiel Arien Donckers cum suis, 'als borgemeesteren deses tegenwoirdigen jaers anno 1626 binnen desen dorpe van Vechel, hebben vuijt crachte van henne procuratie bij schepenen ende naebueren gegeven, Arien Luijcas ingenomen te wesen een naebuer van Vechel ende te schieten ende genieten als een van onse mede andere naegebueren, vergunnende alsoe den voirschreven Arien de weerschappe alwaer hij nu tegenwoirdich heeft een huys getimmert, staende ontrent het Eerde, binnen onsen dorpe voirschreven genoempt aen den Wullevers hoeck, wesen hij ende zijn naecomelingen 't voirschreven huijs ende erve toecomende gepreviligeert als onse andere naebueren, midts condicien dat Arien Luijcas voirschreven ofte zijne oijren ende naecomelingen nu ofte ten toecomenden tijde noijt en sullen mogen timmeren enige huijsinge daer ontrent tegens over ter plaetse voirschreven op erffenisse hem Arien voirschreven aengecomen van Evert Henricx zijns huijsvrouwen vader. Renoncierende midts desen op alsulcke weerschappe aks hij was hebbende ter plaetsen ende erffenisse voirschreven'.
Getuigen: Antonis Jan Wijnen, 'burghemester', Michgil Ariens Donckers, 'burgemesters', Anthonis Jacops en Rut Jan Cluytmans
Persoon in schepenakte:
Anthonis Jan Wijnen
Michiel Arien Donckers
Antonis Jan Wijnen
Rut Jan Cluytmans
Arien Luijcas
Evert Henricx
Anthonis Jacops
Datering:
07-09-1626
Pagina:
3
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
44
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga