skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
369 Voor schepenen zijn verschenen Peter Mateusse voor zichzelf, en Adriaen Goossens den Jonge en Willem Peter Tonis, voogden over de minderjarige kinderen van Matheus Peter Tonis, verwekt bij zijn vrouw Merijken Matheus Peter Tonis, aan de ene zijde, en Tijs Jan Tijs Deenen man van Lysken Jan Hens Cuypers en Tonis Jan Aerts van Eerdt als man van Jenneken Jan Hens Cuijpers, mede optredend voor Tonisken weduwe van Jan Hens Cuijpers, aan de andere zijde, 'ende omme alle questien ende debatten te voorcomen nopende seeckere half huijs, landeryen ende weye, soo ende gelyck tselve in henne erfscheydinge is toegedeylt, behalven een plakken gemeyntte daer tegenwoordich een gebont huijsinge op staet, tselve toebehorende ende in erfdom te behouden de onmundige kynderen Matheus Peter Tonis voorschreven. Er is het volgende accoord gesloten
* de voogden van de minderjarigen zullen op Pinksteren 1674 52 gulden geven aan voorschreven Tys en Tonis Janssen
* als dat geld betaald is, dan zal 'den voorschreven Tys tegenwoordich in den huijse woonende, tselve moeten verlaten, terstonts met den weye ende den hoff ende 't lant t' oochst aen de bloote stoppelen daer nae,
* onder conditie nochtans als by soo verre Tys van den selve erve comt te trecken, sal oock sijn hellicht van den huijse hem competerende met Tonis voorschreven moeten ruijmen ende afbreecken,
* ende bij aldien de penningen niet worden gerestitueert ende getelt op den voorschreven tyde, sal den voorschreven Tijs blijven woonen soo lange als die penningen getelt sijn, sonder eenige huerpenningen te geven, ofte de instaende pachten bij te betalen, welcke sullen dan blyven tot laste van de voorschreven onmundigen,
* mits sal Tys gehouden syn te betalen de pachten tot voorschreven Lichtmis 1674 incluis.
* item wort ondersproocken dat ider sijn hout op syn gront staende sal mogen afhouwen ende verbrengen, gereserveert dat die onmundigen sullen vooruijt genieten die twe eycken die int water liggen'
Vervolg:
Getuigen: Aert Claessen en Peter van Valderen, schepenen
Bijschrift: Mathijs Janssen en Tonis Janssen, erfgenamen van Jan Hens Cuypers verklaren op 11-05-1674 de 52 gulden ontvanghen te hebben van Arien Gossens en Wilm Peter Tonis als voogden over de minderjarige kinderen van Matheus Peter Tonis. Getuigen: Peter van Valderen en Gerit Pennincx, schepenen
Bijschrift: 'de voorschreven mombors van de onmundige kinder hebben genoten twee gulden van drij eycken bomkens tot profyt van de kinder'.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Goossens den Jonge  
Jan Aerts van Eerdt  
Merijken Matheus Peter Tonis  
Tijs Jan Tijs Deenen  
Lysken Jan Hens Cuypers  
Jenneken Jan Hens Cuijpers  
Willem Peter Tonis  
Matheus Peter Tonis  
Jan Hens Cuijpers  
Jan Hens Cuypers  
Wilm Peter Tonis  
Peter van Valderen  
Peter Mateusse  
Tonis Janssen  
Aert Claessen  
Mathijs Janssen  
Arien Gossens  
Gerit Pennincx  
Datering:
27-01-1674
Pagina:
500-501
Soort akte:
Akkoord
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
55
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga