skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Karin de Mol
Karin de Mol RA Tilburg

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
257 Deling voor Jan Claesen Hendrick Claessen, Goort Hendrick Gerrits als man van Anneken Claessen en Lambert Ariaens als man van Maria Claessen, kinderen en erfgenamen van Claes Marcelisen bij Gertruijt Aert Gerrits, 'hare ouders zalliger'. Hendrick Claessen krijgt toebedeeld 'huijs, scheur, backoven, hoff en aangelegen lant, groot ontrent seven loopense' aent Franckefort, e.z., a.z. en e.e.: goed van Meus Willems; a.e.: de gemeijne straet. Ook 'drie perceelen hoijs in de Beunders saemen groot vijf karren hoijgewas'. Dit lot is belast met: erfcijns van 15 gulden aan Jan Sijmons; erfcijns van 5 gulden aan Aert Aerts tot Uden; erfcijns van 5 gulden aan van Ravensteijn tot Shertogenbosche; cijns van 1 gulden en 15 stuivers 'aen de kerck deser plaetse; cijns van 1 gulden en 15 stuivers 'aent cappittel tot St. Oeden Rode'; cijns van 1 gulden en 1 stuiver aan heer van Deurne als rentmeester; cijns van 18 stuivers en 6 penningen 'in twee texten' aan domeinen van Brabant. Jan Claessen krijgt toebedeeld 'stuck teuijlants en weijlant, groot ontrent drie ende een half loopense in Welten Reijt, e.z.: goed van weduwe van Gerrit Aerts, a.z.: gemeijne loop, e.e.: een der condividenten, a.e.: weduwe van Laureijns Jan Gijssen. Ook 'stuck lants genaemt het Streepken, groot ontrent anderhalf loopense', e.z.: goed van Zijmon Jansen van de Hagen, a.z.: Aert Goorts cum suis, e.e.: gemeijne loope, a.e.: de gemeijne straet. Ook 'stucxken teulants', groot 33 roeden op de Boeckt, e.z.: goed van Willem Aert Jan Lamberts, a.z.: Peter Corsten, e.e.: Sijmon Melters, a.e.: opt Ven. Ook 'twee karren hoijgewas in d' Abroeck, hoijende met het derde ende vierde lot cum suo'. Dit lot is belast met erfcijns van 20 gulden aan Aeltien weduwe Jan Dirck Martens. Lambert Adriaens krijgt toebedeeld 'acker teuijlants genaemt Zanders Hoeffken, groot ontrent vier loopense' 'in teuijlant en groese aant Franckefort', e.z.: goed van Hendrick Jan Hendrick Ariens cum suis, a.z.: gemeijne straet,
Vervolg:
e.e.: Ariaen Jan Aerts van Schijndel, a.e.: Jan Hendrick Gerrits. Ook 'halven geer, sijnde een stuck teuijlants, groot drie loopense' aldaar, e.z.: goed van Gerrit Aert Schuppen, a.z. en e.e.: Thijssen camp, a.e.: Gerrit Dirck Jaspers. Ook 'stuck teuijlants genaemt de Quinck, groot twee loopense op Middegael', e.z.: goed van Ariaen Jan Peters, a.z.: Aert Goorts cum suo, e.e.: Aert van der Donck, a.e.: Aert Arien Olislagers cum suis. Ook 'twee karren hoijgewas in d' Aabroeck, hoijende met tweede en vierde lot cum suo'. Dit lot is belast met: erfpacht van 6 vaten rogge aan heer Frans van Heurn als rentmeester; erfpacht van 3 vaten rogge en cijns van 14 stuivers 'aen armme taeffel alhier'; cijns van 7 stuivers aan gemelde Frans van Heurn als rentmeester; cijns van 1 gulden, 4 stuivers en 8 penningen 'aen de pastorije op Zelant'; erfcijns van 5 gulden aan Goort Jan Goorts; erfcijns van 5 gulden aan kinderen van Teunis Marcelisen. Goort Hendrick Gerrits krijgt toebedeeld 'stuck teuijlant en weijlant, groot drie loopense in Jan Welten Reijt', e.z.: goed van WIjnant Hendrix van de Laarschodt, a.z.: gemeijne loopt, e.e.: een der condividenten; a.e.: de gemeijne straet. Ook 'stuck lants genaempt den Honsstaert, groot anderhalf loopense' op de Nederboeckt, e.z.: goed van kinderen van Jan Claes Roelofs van Kilsdonck, a.z.: Dielis Sijmons cum suis; e.e.: Jan Rombputs; a.e.: de gemeijne straet. Ook 'stuck teuijlants, groot twee loopense' in het Aackert, e.z.: goed van Peter Daandels van Bergeijck, a.z.: erfgenamen van Hendrick Mighiel Donckers, e.e.: Teunis Hendrick Lamberts, a.e.: gemeijnne straet. Ook 'twee karren hoijgewas in d' Abroeck, hoijend met het tweede ende derde lot cum suo'. Dit lot is belast met: erfcijns van 5 gulden aan Marten Dirck Martens; erfcijns van 5 gulden aan Delis van den Boogaert. Getuigen: C. van der Hagen en Aert Goijaerts, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Zijmon Jansen van de Hagen
Jan Aerts van Schijndel
Claes Roelofs van Kilsdonck
Peter Daandels van Bergeijck
Jan Claesen Hendrick Claessen
Willem Aert Jan Lamberts
Hendrick Jan Hendrick Ariens
Goort Hendrick Gerrits
Gertruijt Aert Gerrits
Laureijns Jan Gijssen
Jan Dirck Martens
Jan Hendrick Gerrits
Gerrit Aert Schuppen
Gerrit Dirck Jaspers
Ariaen Jan Peters
Aert Arien Olislagers
Goort Jan Goorts
Jan Welten Reijt
Hendrick Mighiel Donckers
Teunis Hendrick Lamberts
Marten Dirck Martens
Aert van der Donck
Frans van Heurn
Hendrix van de Laarschodt
Delis van den Boogaert
Anneken Claessen
Lambert Ariaens
Maria Claessen
Claes Marcelisen
Hendrick Claessen
Meus Willems
Jan Sijmons
Aert Aerts
Jan Claessen
Welten Reijt
Gerrit Aerts
Aert Goorts
Peter Corsten
Sijmon Melters
Lambert Adriaens
Teunis Marcelisen
Dielis Sijmons
Jan Rombputs
Aert Goijaerts
C. van der Hagen
H. Bijmans
Datering:
04-03-1695
Pagina:
496-501
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga