skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
333 Voor schepenen van Veghel verscheen Jan soon Jan Luijcassen van Heembergen, oud tussen de 16 en 18 jaren, gedaagd op verzoek van meester Anthonij Spirincx, 'pagter vant gemaal ende verswegen persoonen van den jaer sestien hondert sesentnegentig over Vechel en Erp et cetera.' Hij verklaart dat hij 'inden jaeren van 1695 bij Aelken weduwe Hendrick Frijnsen tot St. Piter 1696 heeft gewoont binnen Vechel, ende op den St. Pieters dag sijnde den 22 februarij 1696 van den voornoemde Aelken weduwe Hendrick Freijnsen is gaen woonen bij Hendrick Jan Aerts tot Erp ende daer aengegeven een dag of vier naer St. Pietersdag voornoemt onbegrepen ende bij den voornoemde Hendrick Jan Aerts gewoont heeft ende de schape aldaer gehoeijt ende gedreven ende verders verklaert hij deponent dat int selve jaer van 1696 mede dat hij deponent daer quam woonen twee meijden, met name Maria ende Griettien, ende een dogter van denselven Hendrick Jan Aerts genaempt Maria, ende Ariaen, Aert, Jasper ende Gerrit, vier soone van gemelte Hendrick Jan Aerts, de welcke hij deponent alle leven voornoemde persoonen incluisive daer gevonden heeft ende continueelijck den tijt dat hij deponent daer gewoont heeft, excempt den tijt dat hij met de schapen int velt was, ende hij deponent verscheijden maelen aen den taeffel met haer tesamen heeft gegeten ende gedroncken, nog verklaert hij deponent dat Hendrick Jan Aerts van sijne geloofde huurpenningen heeft ingehouden sijn hooftgelt, ende zeijde tegens hem dat hij daer over bij avontueren questie met den pagter soude hebben, ende dat hij geloofde aen hem deponent, want de saeck geen last en leijde, dat hij hem sijn gelt als dan soude geven, verklarende hij deponent dat Hendrick Jan Aerts als gisteren sijnde den eersten meij deses jaers hem sijn ingehouden hooftgelt eerst heeft gegeven.
Vervolg:
Verder verklaert hij deponent dat int laeste van den somer jaere van 1696 voornoemt Jasper soone van Hendrick Jan Aerts voorschreven enige tijt buijten heeft gewoont om het cuijp ambagt te leren.' Getuigen: Geraert Vermeulen en Marten Oppers, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris.
Persoon in schepenakte:
Jan van Heembergen  
Hendrick Jan Aerts  
Anthonij Spirincx  
Hendrick Frijnsen  
Hendrick Freijnsen  
Geraert Vermeulen  
Marten Oppers  
H. Bijmans  
Jan van Heembergen  
Datering:
2-5-1698
Pagina:
668-670
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga