skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Archieven

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
 
 
Schepenakte
363 Voor schepenen en substituut-secretaris van Vechel verscheen Gerrit Janssen van der Heijden, 'gesont van lichame gaande en staande', om sijn testament op te maken: Hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat zijn lichaam behoorlijk begraven zal worden; hij benoemt Gerrit Gerrits Verweteringe tot enige en universele erfgenaam van al zijn goederen 'van sijn selven als mede hem aangecomen van Wouter Willem Welten'; 'uijtgenomen vierde part hoijlants in den Sluijsbeemt, hoijend met de kinderen Hendrick Jan Gerrits van der Heijden en eenen acker teulants en groes groot ontrent drie loopense Aent Dael, e.z.: goed van kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden voornoemd, a.z.: Heijlken weduwe Jan Rovers van den Groenendaal, e.e.: kinderen van Jan Arien Teunissen, a.e.: gemeijnte Vechel. Dit goed is belast met: erfpacht van 5 vaten rogge 'aen de cappelle vant Eert'; cijns van 3 gulden 'aen armme taeffel van Vechel'; cijns van 1 stuiver aan heer van Helmond; welke twee voornoemde percelen hij legateert aan de vier kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden; deze kinderen moeten 100 gulden geven aan Ariaen Huijberts en 100 gulden aan Aert Joosten tot Erp; Gerrit Gerrits Verweteringe als universel erfgenaam, moet 200 gulden geven aan Maeijken dochter van Gerrit Verweteringe, aan Jan, Teunisken en Handersken Gerits Verweteringe ieder 100 gulden en aan Jan en Lambert, zonen van Jan Jan Gerrits van der Heijden ieder 100 gulden, aan Jan Haubraken als man van Maria dochter van Lambert Rutten bij Cristina Janssen van der Heijden 100 gulden, 'mits dat hij Houwbraken gehouden sal wesen' jaarlijks 7 stuivers te betalen 'aen de Eersentse kercke tot St. Oeden Rode na de doot van den testateur'en 60 gulden aan Jan Hendrick Rutten als man van Elisabeth Lambert Rutten bij Christina Jansen van der Heijdenmet voorwaarden; Jan Gerrits Verweteringe heeft van zijn legaat al 100 gulden ontvangen ,
Vervolg:
en Teunisken Gerrits Verweteringe 50 gulden van haar legaat; Gerrit Gerrits Verweteringe, de universele erfgenaam, na de dood van de testateur 'de voorschreven goederen die aen de kinderen van Hendrick Jan Gerrits van der Heijden sijn gemaeckt, soo de landeryen als 't hoijlant met de hop nog eens sal maijen en gebruijcken en dat voor sijn eijgen in voeren', met voorwaarden; hij herroept het eerdere testament gemaakt op 07-09-1698 voor schepenen van Vechel. Getuigen: C. van der Hagen, Geraert Vermeulen, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris. Bijschrift: Jan Ariens van Boerdonck als man van Handersken Gerrits Verweteringe verklaart op 18-06-1699 de 100 gulden ontvangen te hebben van Gerrit Gerrits Verweteringe als universeel erfgenaam van Gerrit van der Heijden zalliger. Getuigen: Adrij Smits en Geraert Vermeulen, schepenen en H. Bijmans. Bijschrift: Lambert Aert Jan Willems en Jan Hendrick Rutten verklaren op 08-12-1699 hun legaten te hebben ontvangen van Gerrit Gerrits Verweteringe als universeel erfgenaam. Getuigen: Marten Oppers en Geraert Vermeulen, schepenen,en H. Bijmans. Bijschrift: Lambert soone Jan Jan Gerrits van der Heijden, mede optredend voor zijn broer Jan verklaart op 19-03-1700, mede voor zijn broer, de twee legaten van elk 100 gulden ontvangen te hebben, gelegateert aan Gerrit Jansen van der Heijden zalliger. Getuigen: Geraert Vermeulen en Jacob Martens van Tillaer, schepenen en H. Bijmans, substituut-secretaris. Bijschrift: Ruth Henrick Rutten als man van Maijken dochter van Gerit Verweteringe verklaart op 08-09-1707 de 200 gulden ontvangen te hebben. Getuigen: C. van der Hagen en Goiert Arijens Boermans, schepenen en M. Niekens, secretaris. Bijschrift: Jan Gerrits Verweteringe verklaart op 11-10-1712 het legaat van 100 gulden ontvangen te hebben van zijn broer Gerit als universeel erfgenaam. Getuige: M. Niekens, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Gerrit Janssen van der Heijden  
Jan Gerrits van der Heijden  
Jan van den Groenendaal  
Cristina Janssen van der Heijden  
Christina Jansen van der Heijdenmet  
Jan Ariens van Boerdonck  
Gerrit Jansen van der Heijden  
Jacob Martens van Tillaer  
Lambert Aert Jan Willems  
Gerrit Gerrits Verweteringe  
Wouter Willem Welten  
Jan Arien Teunissen  
Handersken Gerits Verweteringe  
Jan Hendrick Rutten  
Elisabeth Lambert Rutten  
Jan Gerrits Verweteringe  
Teunisken Gerrits Verweteringe  
Handersken Gerrits Verweteringe  
Ruth Henrick Rutten  
Goiert Boermans  
Gerrit van der Heijden  
Ariaen Huijberts  
Aert Joosten  
Jan Haubraken  
Geraert Vermeulen  
Marten Oppers  
C. van der Hagen  
H. Bijmans  
M. Niekens  
Gerrit Verweteringe  
Lambert Rutten  
Gerit Verweteringe  
Datering:
4-12-1698
Pagina:
726-731
Soort akte:
Testament
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
93
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga