skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Archieven

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
 
 
Schepenakte
234 Deling tussen kinderen en erfgenamen van Theunis Henrick Lamberts bij zijn vrouw Metien dochter van Thijs Jan Thijssen van den Hurck, te weten Henrick Theunis Henrick Lamberts, Lamert Theunis Henrick Lamberts, Albert Aert Jansen van der Haegen en Jan Peter Henrick Lamberts als voogden’om te staen over dese deijlinge’ als voogden van twee minderjarige kinderen van Peter Theunis Henrick Lamberts bij zijn vrouw Jenneken Aert Jan Aerts van Schijndel, ‘van alsulcke goederen van huijsen, teul en hoijland. Mitsgaders obligatien als deselve hebben achtergelaten en met door deser werelt ontruijmpt binnen desen dorpe van Vechel’. Henrick Theunis Henrick Lamberts krijgt toebedeeld ‘huijs, schop en aengelegen landt en groes, groot ontrent seven loopensaeten’ aen het Havelt, e.z.: goed van Jan Lambert Meussen, a.z.: gemeijne straet, e.e.: Jan Henrick Tijssen, a.e.: Peter Henrick Gerrits cum suis. Ook ‘lant genaemt de Schoot met teul en hoijlandt, genaemt de Bundt daer neffens en hoijlandt, e.z.: Lambert Jan Gerrits cum suo, a.z. en e.e.: heer Meurs, a.e.: Jan Henrick Tijssen cum suo. Acker teullandt genaemt de Tes opt Haevelt voorschreven, e.z.: Jan Aerts van Cleef, voorts: rontsom in gemeijnte Vechel. Streep teullant gecomen van Heijlken Dirck Willems int Aeckert, e.z.: Jan Henrick Tijssen cum suis, a.z.: Aert Jan Lamberts Verhagen, e.e.: voorschreven Tijssen, a.e.: gemeijne straet. Acker teullant gecomen van Henrick Jan Henrick Ariens opte Boeckt’, e.z.: Martten Lambert Martens cum suo, voorts: rontsom in gemeijnte. Ackerken teullandt gecomen van kinderen Willem Sijmonts ter plaetse voorschreven, e.z.: Martten Lambert Martens, a.z. en e.e.: Gijsbert van der Linde, a.e.: op Allemans Kant. Twee stucken teullant, gecomen van erfgenamen Gerrit Gerrits ter plaetse voorschreven, e.z.: Theunis van Eert, a.z.: Geertruijt weduwe Lambert Tijssen, e.e.: Jan Everts, a.e.: Allemans Kant.
Vervolg:
Een euselvelt, e.z.: Peter Thijs Lamberts, a.z.: Goort Henrick Gerrits, e.e.: Jacob Jan Jacobz, a.e.: gemeijne straet. Ook ‘hoijbeemt alhier achter Ham, hoijend met Peter Jansen Verputten cum suis’. Dit lot is belast met jaarlijks: uit voorschreven huijs 3 gulden aan heer Tombes als rentmeester; 2 gulden en 5 stuivers ‘aen armen van Vechel’; 2 stuivers en 8 penningen cijns aan heer van Helmond. Dit lot krijgt 25 gulden ‘van het gelijcke gelt’. Dit lot krijgt kapitaal van 40 gulden te betalen door corpus van Vechel. Lamert Theunis Henrick Lamberts krijgt toebedeeld ‘huijs, hof en dries aen het Havelt, e.z.: Aleken weduwe Jan Dirck Marttens cum suo, voorts: rontom in gemeijnte. Acker teullants, genaemt den Langen Heuvelacker, e.z.: Aleken weduwe van Jan Dirck Marttens, a.z.. e.e. en a.e.: gemeijne straet. Acker teullant genaemt de Vellicht, e.z. en e.e.: Henrick Claes Marcelissen, a.z.: kinderen van Jan Meussen, a.e.: gemeijne straet. Acker teullant gecomen van Rombout Henrick Theunisen int Aeckert, e.z.: Aert Arien Olijslaegers, a.z.: op de Oude A beemden, e.e.: weduwe Catelijn Goort Aert Jacobz, a.e.: Dirck Peters cum suis. Acker teullant genaemt Kluijtert, e.z. en e.e.: Jan Rombouts van Zutpen, a.z.: Peter Daniels van Bergeijck, a.e.: Martten Lambert Marttens. Acker teullant genoemt de Seven Streepen, e.z.: kinderen van Jan Tijssen van den Hurck, a.z.: Martten van Kilsdoncq, e.e.: Hoogardt Amelis van Dieperbeeck, a.e.: Aleken weduwe Jan Dirck Marttens cum suo. Hoijbeemt achter Ham, rijdend tegen Martten Lambert Marttens cum suis. Euselvelt aen het Havelt, e.z.: Aleke weduwe Jan Dirck Martens, a.z.: MarttenLambert Marttens cum suo, e.e.: Ariaen Jan Aerts van Schijndel, a.e.: op de gemeijnte van Vechel.
Vervolg 2:
Heijcamp in de Heijse Buenders, e.z.: goed van Aleken weduwe Jan Dirck Marttens, a.z.: Daniel Jan Rutten cum suis, e.e.: Thomans Henrickx van den Boogardt cum suis, a.e.: Zeger Roeffen. Dit lot krijgt 100 gulden van derde lot. Dit lot krijgt ook 50 gulden ‘geleent gelt tot last van Huijbert Leenders’. Dit lot is belast met jaarlijks: cijns aan heer van Helmond; 13 vaten rogge Bossche maat te betalen met Aleken weduwe Jan Dirck Marttens aen heer van Deurne als rentmeester tot ’s Bossch van de geestelijcke goederen; 2 gulden en 2 stuivers aent Groot Gasthuijs tot ’s Hertgenbos. Bijschrift: de 50 gulden die Huijbert Leenders schuldig was is op 21-11-1726 ontvangen door Seijken weduwe van Lambert Teunisse. Getuigen: M. Kilsdonck, schepen, G. de Jong, secretaris. Bijschrift: Lamert Theunis Henrick Lamerts verklaart op 10-02-1719 de 100 gulden ontvangen te hebben van de voogden. Getuigen: M. van Kilsdoncq en (J. Ariaens), schepenen, M. Niekens, secretaris. De twee minderjarige kinderen van Peter Theunis Henrick Lamerts bij Jenneken Aert Jan Aerts van Schijndel krijgen toebedeeld ‘huijs, hof en aengelach, gebruijker Leendert Jan Wouters aent Havelt, ‘rontom in gemeijnte Vechel’. Twee loopensaeten, soo teul als groeslant ter plaetse genaemt de Hoef’, e.z.: Zeger Henrick Donckers cum suis, a.z.: Dirck van de Lande, e.e.: Magdalena weduwe Martten Dirck Marttens, a.e.: gemene straet. Groesveldeken genaemt den Blanckenbergh, e.z.: Theunis Claes Jansen, a.z.: Dirck van de Lande, e.e.: Willem Lambert Marttens, a.e.: op de gemeijnte. Huijs, hof en aengelach ter plaetse genaemt de Stadt, e.z.: Lambert Meussen, a.z.: Jan Daniels, e.e.: kinderen van Arien Meussen, a.e.: op de gemeijnte. Acker teullants ter plaetse voorschreven, e.z.: Jasper Goorts, e.e.: weduwe Daniel Goort Jan Thijssen, a.e.: gemeijnte.
Persoon in schepenakte:
Jenneken Aert Jan Aerts van Schijndel
Aert Jansen van der Haegen
Jan Aerts van Cleef
Jan Rombouts van Zutpen
Peter Daniels van Bergeijck
Jan Tijssen van den Hurck
Jan Aerts van Schijndel
Henrick Theunis Henrick Lamberts
Lamert Theunis Henrick Lamberts
Jan Peter Henrick Lamberts
Peter Theunis Henrick Lamberts
Aert Jan Lamberts Verhagen
Henrick Jan Henrick Ariens
Catelijn Goort Aert Jacobz
Lamert Theunis Henrick Lamerts
Peter Theunis Henrick Lamerts
Daniel Goort Jan Thijssen
Theunis Henrick Lamberts
Jan Lambert Meussen
Jan Henrick Tijssen
Peter Henrick Gerrits
Lambert Jan Gerrits
Heijlken Dirck Willems
Martten Lambert Martens
Peter Thijs Lamberts
Goort Henrick Gerrits
Jacob Jan Jacobz
Peter Jansen Verputten
Jan Dirck Marttens
Henrick Claes Marcelissen
Rombout Henrick Theunisen
Aert Arien Olijslaegers
Martten Lambert Marttens
Jan Dirck Martens
Daniel Jan Rutten
Leendert Jan Wouters
Zeger Henrick Donckers
Martten Dirck Marttens
Theunis Claes Jansen
Willem Lambert Marttens
Gijsbert van der Linde
Theunis van Eert
Martten van Kilsdoncq
Amelis van Dieperbeeck
Henrickx van den Boogardt
Dirck van de Lande
Willem Sijmonts
Gerrit Gerrits
Lambert Tijssen
Jan Everts
Jan Meussen
Dirck Peters
Lambert Marttens
Zeger Roeffen
Huijbert Leenders
Groot Gasthuijs
Lambert Teunisse
Lambert Meussen
Jan Daniels
Arien Meussen
Jasper Goorts
M. Kilsdonck
G. de Jong
M. van Kilsdoncq
J. Ariaens
M. Niekens
Thijs Jan Thijssen
Datering:
8-11-1713
Pagina:
386-393
Soort akte:
Deling
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
95
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:

Ga
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS