resultaat: 
7332Parochie Sint Remigius Lithoijen, 1414 - 1970
Vlakbij 'het Hof'- deze naam bestaat nog steeds - stond het eerste tufstenen kerkje van Lithoijen, uiteraard toegewijd aan Remigius.
Het was aanvankelijk bestemd voor de inwoners van Lith en omgeving en fungeerde nog tot 1843 als de officiële parochiekerk van Lithoijen.
Natuurlijk was vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw de openlijke uitoefening van de katholieke eredienst verboden en was daarom in het dorp een schuurkerk in gebruik, aangebouwd aan de pastorie. Deze schuurkerk stond op de plek van het huidige kerkhof.
In 1843 kwam daarvoor een “echte” (waterstaat)kerk in de plaats. In 1902 moest deze plaatsmaken voor de neogotische kerk, die er nu nog staat (Prelaat vd Bergplein 8).
Het kerkje in Het Groenewoud is niet lang na 1843 gesloopt.


bronnen:
Het verborgen leven van de abdij van Berne in haar parochies, door W. vd Hurk o.praem.
Schutjes, geschiedenis van het bisdom Den Bosch, deel IV;
website BHIC
Bestandnaam:
lithoijen groenewoud kerk 1787.jpg
Download
Dit bestand is niet beschikbaar voor downloaden.