Parochiegeschiedenis In het graafschap Megen lag ook het redelijk hoog gelegen dorpje Teeffelen. Archeologische vondsten wijzen dan ook op een vrij continue bewoning sinds de IJzertijd. Kerkelijk hoorde Teeffelen bij Oijen, maar in de vijftiende eeuw had het dorp al wel een kapel, toegewijd aan de H. Antonius. Deze werd na de Elisabethsvloed van 1421 in gebruik genomen als parochiekerk en kreeg als patroon de H. Benedictus. Op één van de torenklokken staat "St. Benedictus Patronus Teeffelen" Anno Domini 1635". Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kwam Gelre, en dus ook Oijen, onder het Staatse gezag, terwijl het naburige Brabantse en Megense gebied, waaronder Teeffelen, nog onder de Spaanse koning bleven. De openbare uitoefening van de katholieke godsdienst werd in het Staatse gebied verboden. De katholieke Oijenaren gingen dus in de zeventiende en achttiende eeuw een tijdlang naar de kerk in Teeffelen. De vergroting van de Teeffelense kerk in 1657 hield hiermee verband; deze kerk was opgetrokken uit turfsteen. In later eeuwen zijn nog dikwijls veranderingen aan de kerk aangebracht, o.a. het met steen ommetselen van kerk en toren, waardoor de kerk zijn huidige aanzien kreeg.
Parochiegeschiedenis In het graafschap Megen lag ook het redelijk hoog gelegen dorpje Teeffelen. Archeologische vondsten wijzen dan ook op een vrij continue bewoning sinds de IJzertijd. Kerkelijk hoorde Teeffelen bij Oijen, maar in de vijftiende eeuw had het dorp al wel een kapel, toegewijd aan de H. Antonius. Deze werd na de Elisabethsvloed van 1421 in gebruik genomen als parochiekerk en kreeg als patroon de H. Benedictus. Op één van de torenklokken staat "St. Benedictus Patronus Teeffelen" Anno Domini 1635". Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kwam Gelre, en dus ook Oijen, onder het Staatse gezag, terwijl het naburige Brabantse en Megense gebied, waaronder Teeffelen, nog onder de Spaanse koning bleven. De openbare uitoefening van de katholieke godsdienst werd in het Staatse gebied verboden. De katholieke Oijenaren gingen dus in de zeventiende en achttiende eeuw een tijdlang naar de kerk in Teeffelen. De vergroting van de Teeffelense kerk in 1657 hield hiermee verband; deze kerk was opgetrokken uit turfsteen. In later eeuwen zijn nog dikwijls veranderingen aan de kerk aangebracht, o.a. het met steen ommetselen van kerk en toren, waardoor de kerk zijn huidige aanzien kreeg. x
Informatie over afbeelding of scan x
Uw bestand wordt voorbereid, een moment geduld alstublieft.