Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1920 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 116 van 310 | Scannaam: BHIC003000200_0116