Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1912 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 35 van 146 | Scannaam: BHIC003000178_0035