Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1911 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 107 van 140 | Scannaam: BHIC003000176_0107