Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1915 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 73 van 163 | Scannaam: BHIC003000186_0073