Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1906-1907 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 97 van 131 | Scannaam: BHIC003000166_0097