Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1902 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 121 van 121 | Scannaam: BHIC003000153_0121