Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1917-1918 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 185 van 221 | Scannaam: BHIC003000193_0185