Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1913 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 152 van 163 | Scannaam: BHIC003000181_0152