Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1903 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 11 van 130 | Scannaam: BHIC003000156_0011