Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1903 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 140 van 142 | Scannaam: BHIC003000157_0140