Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1902 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 89 van 126 | Scannaam: BHIC003000154_0089