Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1907-1908 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 110 van 130 | Scannaam: BHIC003000168_0110