Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1917 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 35 van 194 | Scannaam: BHIC003000192_0035