Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1900-1901 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 46 van 125 | Scannaam: BHIC003000150_0046