Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1910-1911 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 52 van 143 | Scannaam: BHIC003000175_0052