Johannes Bernardus Menkhorst 06-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1897 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 4 van 120 | Scannaam: BHIC003000140_0004