Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1918 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 24 van 228 | Scannaam: BHIC003000194_0024