Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1911 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 119 van 155 | Scannaam: BHIC003000177_0119