Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1915-1916 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 149 van 160 | Scannaam: BHIC003000187_0149