Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1900 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 123 van 126 | Scannaam: BHIC003000149_0123